Etusivu

Toimintasuunnitelma 2020

Tilaisuudet:

 • Osallistutaan yhdessä muiden kylätoimijoiden kanssa Urheilutalolla ja kylillä järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Järjestetään omia tilaisuuksia mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Vuoniemen mökki:

 • Jatketaan mökin vuokrausta 1.6.-15.9. välisenä aikana. Varsinaisen vuokrausajan ulkopuolella tapahtuvan vuokrauksen ehdot sovitaan erikseen.
 • Pidetään siivous-, puu-, maalaus- ym. tarvittavat talkoot.
 • Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset rakennusten ja ympäristön kunnossa pitämiseksi ja asumisolosuhteiden parantamiseksi.

Kylmäpohja:

 • Huolehditaan Kylmäpohjan rannan ja ranta-alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä tekemällä tarpeelliset siistimis- ja huoltotyöt. Huolehditaan rakennusten kunnosta.

Murtoniemi:

 • Huolehditaan Murtoniemen laavun ja sen lähiympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Tehdään tarpeelliset huoltotyöt.

Yhdistyksen kotisivut:

 • Pidetään yllä kyläyhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.nieminen-sintsi.net yhdistyksen toiminnan esilletuomiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi.
 • Jatketaan yhteistyötä Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan kanssa.

Toimintasuunnitelma 2019

Tilaisuudet: 

 • Osallistutaan yhdessä muiden kylätoimijoiden kanssa Urheilutalolla ja kylillä järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Vuoniemen mökki:

 • Jatketaan mökin vuokrausta entiseen tapaan 15.4.-15.10. välisenä aikana.
 • Pidetään siivous-, puu-, maalaus- ym. tarvittavat talkoot.
 • Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset rakennusten ja ympäristön kunnossa pitämiseksi ja asumisolosuhteiden parantamiseksi.

Kylmäpohja:

 • Jatketaan Kylmäpohjan rannan ja ranta-alueen kunnostuksia mahdollisuuksien mukaan. Tehdään tarpeelliset huolto- ja siistimistyöt.

Murtoniemi:

 • Tehdään tarpeelliset huolto- ja siistimistyöt Murtoniemen laavulla ja sen lähiympäristössä.

 Yhdistyksen kotisivut:

 • Pidetään yllä kyläyhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.nieminen-sintsi.net yhdistyksen toiminnan esilletuomiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi.
 • Jatketaan yhteistyötä Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan kanssa.

Toimintasuunnitelma 2018

Tilaisuudet:

 • Osallistutaan yhdessä muiden kylätoimijoiden kanssa Urheilutalolla ja kylillä järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Vuoniemen mökki:

 • Jatketaan mökin vuokrausta entiseen tapaan 15.4.-15.10. välisenä aikana.
 • Pidetään siivous-, puu-, maalaus- ym. tarvittavat talkoot.
 • Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset rakennusten ja ympäristön kunnossa pitämiseksi.

Kylmäpohja:

 • Saatetaan päätökseen Kylmäpohjan rannan kunnostustoimet. Myös ranta-alueella sijaitsevien rakennusten kunnostukset saatetaan päätökseen mahdollisuuksien mukaan.

Murtoniemi:

 • Tehdään tarpeelliset huolto- ja raivaustyöt Murtoniemen laavulla ja sen lähiympäristössä.

Yhdistyksen kotisivut:

 • Pidetään yllä kyläyhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.nieminen-sintsi.net yhdistyksen toiminnan esilletuomiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi.
 • Jatketaan yhteistyötä Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan kanssa.

Toimintasuunnitelma 2017

Tilaisuudet:

Osallistutaan yhdessä muiden kylätoimijoiden kanssa Urheilutalolla ja kylillä järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Vuoniemen mökki:

Jatketaan mökin vuokrausta entiseen tapaan 15.4.-15.10. välisenä aikana.
Pidetään siivous-, puu-, maalaus- ym. tarvittavat talkoot.

Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset rakennusten ja ympäristön kunnossa pitämiseksi.

Niemisen kylähautausmaa:

Osallistutaan hautausmaan siistimistalkoisiin yhteistyössä Rääkkylän seurakunnan kanssa.

Kylmäpohja:

Jatketaan Kylmäpohjan rannan kunnostuksia mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen kotisivut:

Pidetään yllä kyläyhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.nieminen-sintsi.net yhdistyksen toiminnan esilletuomiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi.

Pidetään avoimena muiden yhteisöjen mahdollisuutta hyödyntää kyläyhdistyksen www-sivuja omassa tiedonvälityksessään.

Toimintasuunnitelma 2016

Tilaisuudet:

Osallistutaan yhteistilaisuuksiin Urheilutalolla muiden järjestöjen kanssa.

Järjestetään ulkoilutapahtumat Vuoniemen mökillä ja Murtoniemen laavulla mahdollisuuksien mukaan.
Järjestetään joulukahvitilaisuus kyläläisille.

Vuoniemen mökki:

Jatketaan mökin vuokrausta entiseen tapaan 15.4.-15.10. välisenä aikana.
Pidetään siivous-, puu- ym. tarvittavat talkoot.

Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset rakennusten ja ympäristön kunnossa pitämiseksi.

Niemisen hautausmaa:

Osallistutaan hautausmaan siistimistalkoisiin yhteistyössä Rääkkylän seurakunnan kanssa.

Kylmäpohja:

Jatketaan Kylmäpohjan rannan kunnostuksia mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen kotisivut:

Pidetään yllä kyläyhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.nieminen-sintsi.net yhdistyksen toiminnan esilletuomiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi.Pidetään avoimena muiden yhteisöjen mahdollisuutta hyödyntää kyläyhdistyksen www-sivuja omassa tiedonvälityksessään.