Etusivu

Toimintasuunnitelma 2018

Tilaisuudet:

  • Osallistutaan yhdessä muiden kylätoimijoiden kanssa Urheilutalolla ja kylillä järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Vuoniemen mökki:

  • Jatketaan mökin vuokrausta entiseen tapaan 15.4.-15.10. välisenä aikana.
  • Pidetään siivous-, puu-, maalaus- ym. tarvittavat talkoot.
  • Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset rakennusten ja ympäristön kunnossa pitämiseksi.

Kylmäpohja:

  • Saatetaan päätökseen Kylmäpohjan rannan kunnostustoimet. Myös ranta-alueella sijaitsevien rakennusten kunnostukset saatetaan päätökseen mahdollisuuksien mukaan.

Murtoniemi:

  • Tehdään tarpeelliset huolto- ja raivaustyöt Murtoniemen laavulla ja sen lähiympäristössä.

Yhdistyksen kotisivut:

  • Pidetään yllä kyläyhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.nieminen-sintsi.net yhdistyksen toiminnan esilletuomiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi.
  • Jatketaan yhteistyötä Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan kanssa.