Etusivu

Toimintasuunnitelma 2020

Tilaisuudet:

  • Osallistutaan yhdessä muiden kylätoimijoiden kanssa Urheilutalolla ja kylillä järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Järjestetään omia tilaisuuksia mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Vuoniemen mökki:

  • Jatketaan mökin vuokrausta 1.6.-15.9. välisenä aikana. Varsinaisen vuokrausajan ulkopuolella tapahtuvan vuokrauksen ehdot sovitaan erikseen.
  • Pidetään siivous-, puu-, maalaus- ym. tarvittavat talkoot.
  • Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset rakennusten ja ympäristön kunnossa pitämiseksi ja asumisolosuhteiden parantamiseksi.

Kylmäpohja:

  • Huolehditaan Kylmäpohjan rannan ja ranta-alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä tekemällä tarpeelliset siistimis- ja huoltotyöt. Huolehditaan rakennusten kunnosta.

Murtoniemi:

  • Huolehditaan Murtoniemen laavun ja sen lähiympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Tehdään tarpeelliset huoltotyöt.

Yhdistyksen kotisivut:

  • Pidetään yllä kyläyhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.nieminen-sintsi.net yhdistyksen toiminnan esilletuomiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi.
  • Jatketaan yhteistyötä Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan kanssa.