Etusivu

Päivitetään kyläsuunnitelma yhteistyössä alueella olevien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa

Yhteisöt ja järjestöt:

 • Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta
 • Nieminen-Venturi kalastuskunta
 • Niemisen urheilijat ry
 • Niemisen seudun metsästysyhdistys ry
 • Sintsin martat ry

Järjestetään tilaisuuksia:

 • Niemisen koulun 100-vuotisjuhla
 • Osallistutaan muiden järjestöjen ja hankkeiden tarjoamiin yhteistilaisuuksiin Urheilutalolla
 • Juhannusjuhla Kylmäpohjan rannassa
 • Joulujuhla

Vuoniemen mökki

 • Mökin vuokraus. Vuokrauksesta tarkemmin omalla www-sivulla
 • Pihakeittiön katon ja seinien loppuun tekeminen
 • Siivous-, puu- ym. tarvittavat talkoot
 • Tehdään pienet tarvitttavat korjaukset mökin kunnossapitämiseksi

Onkamojärvien kunnostushankkeiden hallinnointi ja koordinointi 

 • Hoitokalastushanke I
 • Hoitokalastushanke II
 • Logistiikkahanke
 • Ruovikot hallintaan/Joensuun alue
 • Ruovikot hallintaan/Keski-Karjalan alue
 • Esiselvitys pohjapadosta alimman veden korkeuden säätelyyn yhteistyössä ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön kanssa. (Lue lisää)

Ylläpidetään www-sivuja

Osallistutaan talkoilla Niemisen kylähautausmaan kunnossapitoon yhdessä seurakunnan  kanssa

Osallistutaan lähiliikuntapaikan rakentamiseen yhteistyössä alueella toimivien muiden järjestöjen kanssa    

 • Rääkkylän kunta on suunnittelemassa viiden kylän kanssa yhteistä leader-hanketta. Jos rahoitus järjestyy Niemisen Urheilutalon tontille rakennetaan lähiliikuntapaikka.

Tavoitteena on positiivisen ja vireän kylähengen luominen. Tavoitteena on myös aktivoida uusia jäseniä osallistumaan kyläyhdistyksen toimintaan ja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Yhteistoiminta

Mahdolliset lähialueen yhteistyökumppanit:

 • Sintsin Martat
 • Niemisen Urheiluseura
 • Niemisen-Venturin kalastuskunta
 • Sintsin- Niemisen vesiosuuskunta
 • Niemisen seudun metsästysyhdistys / Vihin seudun eränkävijät
 • Vuoniemen yksityistiekunta
 • muut harrastusryhmät
 • naapurikyläyhdistykset
 • kunta ja seurakunta
 • muut julkiset organisaatiot
 • paikalliset yrittäjät
 • lehdistö

Pyrimme edellä mainittujen tahojen kanssa monipuoliseen ja vastavuoroiseen yhteistyöhön mm. tapahtumien ja hankkeiden toteuttamisessa. Suunnitteilla on myös tutustua lähialueiden kyläyhdistyksiin.

Asuminen ja ympäristö

Asuinseudun viihtyisyyttä pyritään edistämään mm. erilaisten tapahtumien, hankkeiden ja ympäristön siistimisen avulla.

Käynnissä olevat hankkeet:

 • ruovikot hallintaan -hanke
 • logistiikkahanke
 • hoitokalastushanke
  Yllä olevien hankkeiden koordinaattorina toimii Tuovi Vaaranta

Suunnitteilla olevat hankkeet:

 • Vuoniemen mökille rakennetaan grillikatos
 • selvitetään Kylmäpohjan kunnostusmahdollisuudet
 • Kyläläisiä lähestytään kyläkirjeen muodossa 1-2 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.
 • Vuoniemen saunamökin vuokrausta tehostetaan.
 • Kylmäpohjarannan alue pidetään siistinä ja kunnossa.
 • Murtoniemen laavun alue pidetään siistinä ja kunnossa.
 • Järjestetään luento- / koulutustilaisuuksia yhteishengen edistämiseksi.

Järjestetään 2011:

 • miesten kokkausilta
 • talvirieha
 • juhannusjuhla
 • joulujuhla
 • talkoita

Rahoitus

 • kyläyhdistyksen jäsenmaksut
 • anotaan kunnalta toiminta-avustusta
 • haetaan toimintasopimuskorvausta kunnan vapaa-aikatoimesta
 • hanke/leader-rahoitus
 • tapahtumista saadut tuotot
 • vuokratulot Vuoniemen mökistä
 • kahvitukset

Muuta

 • Internet-sivut päivitetään
 • osallistutaan kyläradio-ohjelman tekoon, mikäli hanke jatkuu

Työryhmät

 • Vuoniemen mökkityöryhmä
 • Talkootyöryhmät