Etusivu

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021

  Tot. 2020    Tal. -arvio 2021
TULOT    
Jäsenmaksut 180,00 380,00
Varainhankinta 400,00 500,00
Vuokratulot 2980,00 2800,00
ELY:n avustukset 777,00 2760,00
Kylätoiminta-avustus 1000,00 300,00
Talkootuotot 624,50 1980,00
Talkookorvaukset / kunta 665,00 500,00
Satunnaiset tuotot 19,80 100,00
Tulot yhteensä 6646,30 9320,00
      
KULUT    
Palkat ja palkkiot, sos.-kulut 472,45 0,00
Vuokrat 160,00 200,00
Ostetut palvelut 1209,00 300,00
Kylmäpohjan ruoppaus   3500,00
Talkoot 345,00 1980,00
Kilometrikorvaukset 151,19 100,00
Tiehoitomaksut 254,80 260,00
Kiinteistöjen hoitokulut 99,46 100,00
Jäsenmaksut 105,00 120,00
Rakennus- ym. tarvikkeet 896,62 2000,00
ATK-kustannukset 471,67 500,00
Vakuutukset 311,81 350,00
Muut kulut: OP, PRH ym. 226,59 200,00
Kulut yhteensä 4703,59 9610,00
      
KATE 1942,71 -290,00
Korkokulut 0,00 0,00
Korkotuotot 0,00 0,00
TILIKAUDEN TULOS 1942,71 -290,00

Vuosikokouksen pöytäkirja 2021

Aika: 19.4.2021 klo 18.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo os. Hammaslahdentie 1126

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Leena Kostamo
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen, sihteeriksi Leena Kettunen, pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kostamo ja Minna Tikka. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouskutsun on oltava nähtävillä 7 vrk ennen kokousta. Kokouskutsut ovat olleet nähtävillä kylien ilmoitustauluilla, yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net sekä fb-sivulla 9.4.2021 lähtien. Kokouskutsu LIITE 1
  Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) yhdistyksen jäsentä. Osallistujalista LIITE 2
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisälsi vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon. LIITTEET 4, 5, ja 6
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021. LIITE 7
  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. LIITE 8
  Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021:
  10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä sekä 2-3 varajäsentä.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.
  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen, varapuheenjohtajaksi Minna Tikka, muiksi jäseniksi Hannu Helmi, Tuula Lintunen, Antti Silvennoinen, Taina Tolvanen ja Keijo Vainio. Hallituksen varajäseniksi valittiin Raija Helmi, Leena Kostamo ja Paula Mikkonen.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Mononen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Turunen.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Muita asioita ei ollut.
 11. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

 

_________________________
Juhani Kettunen puh.joht.

 

_________________________
Leena Kettunen sihteeri

 

_________________________
Leena Kostamo pöytäkirjantarkastaja

 

_________________________
Minna Tikka pöytäkirjantarkastaja

Kevätkokouksen pöytäkirja 2020

 • Aika: 9.6.2020 klo 18.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi hallituksen jäsen
 • Raija Helmi hallituksen varajäsen
 • Leena Kettunen hallituksen puheenjohtaja
 • Antti Silvennoinen hallituksen jäsen
 • Minna Tikka hallituksen varapuheenjohtaja
 • Taina Tolvanen hallituksen jäsen
 • Keijo Vainio hallituksen jäsen
 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Minna Tikka ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Raija Helmi ja Taina Tolvanen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsut olivat nähtävillä kylän ilmoitustauluilla 1.6.2020 lähtien. Yhdistyksen kotisivuilla sekä fb-sivuilla kutsu julkaistiin samoin 1.6.2020.
  Liite 1.
  Läsnä oli seitsemän (7) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuskertomuksen.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

  

___________________________
Minna Tikka puheenjohtaja 

_________________________
Leena Kettunen sihteeri

  

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________
Raija Helmi pöytäkirjan tarkastaja

 _____________________________
Taina Tolvanen pöytäkirjan tarkastaja

Syyskokouksen pöytäkirja 2020

 • Aika: 30.11.2019 klo 14.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi, hallituksen jäsen
 • Juhan Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Leena Kettunen, hallituksen pj.
 • Martti Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Paula Mikkonen, hallituksen jäsen
 • Antti Silvennoinen, hallituksen jäsen
 • Minna Tikka, hallituksen varapj.
 • Taina Tolvanen, hallituksen jäsen
  LIITE 1
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Helmi ja Antti Silvennoinen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan Kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon ja Sintsin ilmoitustauluilla 17.11.2019 sekä kyläyhdistyksen www- ja fb -sivuilla 17.11.2019.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä oli kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä.
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  LIITE 2
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. LIITE 4
 7. Talousarvio vuodelle 2020
  Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020. LIITE 5
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
  Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020: 10€/henkilö, 30€/yritykset ja yhteisöt.
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka. Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  Hannu Helmi varaj. Henna Pakarinen
  Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  Taina Tolvanen varaj. Tuula Lintunen
  Paula Mikkonen varaj. Kaija Turunen
  Keijo Vainio varaj. Leena Kostamo
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.
 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat: Yhdistyksen sääntömuutos
  Käsiteltiin yhdistyksen hallituksen valmistelema ja kokouksessaan 4.9.2019 hyväksymä sääntömuutosehdotus.
  Päätettiin yksimielisesti hyväksyä sääntömuutosehdotus.
  Valtuutettiin yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen lähettämään muutosehdotus PRH:n vahvistettavaksi ja tekemään siihen PRH:n mahdollisesti edellyttämät muutokset ennen niiden vahvistamista.
  LIITE 6
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45

 

___________________________ 
Juhani Kettunen puheenjohtaja

______________________________
Leena Kettunen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

__________________________ 
Hannu Helmi

______________________________
Antti Silvennoinen

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

  2019 Talousarvio 2020
TULOT    
     
Jäsenmaksut 340 350
Varainhankinta 500 400
Vuokratulot 2970 3000
Kunnan avustukset 900 500
Talkootuotot 270 200
Muut tuotot 534 200
Tulot yhteensä 5514 4650
     
KULUT    
     
Palkat ja palkkiot, sosk. 459 500
Vuokrat 80 120
Ostetut palvelut 0 100
Talkoot 0 50
Kilometrikorvaukset 422 370
Tiehoitomaksut 260 260
Kiinteistöjen hoitokulut 130 160
Jäsenmaksut 50 50
Rakennus- ym. tarvikkeet 4863 520
ATK-kustannukset 240 250
Vakuutukset 394 400
Muut kulut (OP+PRH) 136 250
Kulut yhteensä 7034 3030
     
KATE -1520 1620
Korkokulut 0 0
Korkotuotot 0 0
TILIKAUDEN TULOS -1520 1620