Etusivu

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja 2022

Aika: 30.3.2022 klo 18.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo os. Hammaslahdentie 1126

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen, sihteeriksi Leena Kettunen ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Mikkonen ja Minna Tikka. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouskutsun on oltava nähtävillä 7 vrk ennen kokousta. Kokouskutsut ovat olleet nähtävillä kylien ilmoitustauluilla, yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net sekä Facebook-sivulla 19.3.2022 lähtien. Kutsu jäsenille lähetettiin myös jäsenkirjeessä 20.3.2022.
  Kokouskutsu LIITE 1
  Kokouksessa oli läsnä yhdeksän (9) yhdistyksen jäsentä.
  Lista osallistujista LIITE 2

  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisälsi vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon.
  LIITTEET 4, 5, ja 6
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. LIITE 7
  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. LIITE 8
  Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2022:
  10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä sekä 2-3 varajäsentä.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen, varapuheenjohtajaksi Minna Tikka, muiksi jäseniksi Hannu Helmi, Tuula Lintunen, Tarja Matikka Antti Silvennoinen ja Taina Tolvanen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Raija Helmi ja Paula Mikkonen.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Mononen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Turunen.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Muita asioita ei ollut.
 11. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

 

Juhani Kettunen puheenjohtaja
Leena Kettunen sihteeri

Paula Mikkonen pöytäkirjantarkastaja
Minna Tikka pöytäkirjantarkastaja

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

  Tot. 2021 Tal.-arvio 2022
TULOT    
Jäsenmaksut 480,00 400,00
Varainhankinta 400,00 500,00
Vuokratulot 3950,00 2800,00
ELY:n avustukset 2409,68 0,00
Kylätoiminta-avustus 600,00 300,00
Talkootuotot 1162,50 0,00
Talkookorvaukset / kunta 367,00 200,00
Satunnaiset tuotot 62,00 70,00
Tulot yhteensä 9431,18 4270,00
     
KULUT    
Palkat ja palkkiot, sos.-kulut 0,00 0,00
Vuokrat 320,00 300,00
Ostetut palvelut 4970,23 520,00
Kylmäpohjan niitot 0,00 1000,00
Talkoot 1162,50 100,00
Kilometrikorvaukset 0,00 100,00
Tiehoitomaksut 156,90 160,00
Kiinteistöjen hoitokulut 105,66 110,00
Jäsenmaksut 105,00 105,00
Rakennus- ym. tarvikkeet 3611,01 1000,00
Kirjanpito + tietotekniika 156,71 160,00
Vakuutukset 372,86 380,00
Muut kulut: OP, PRH ym. 226,13 500,00
Kulut yhteensä 11187,00 4435,00
     
KATE -1755,82 -165,00
Korkokulut 0,00 0,00
Korkotuotot 0,00 0,00
TILIKAUDEN TULOS -1755,82 -165,00

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021

  Tot. 2020    Tal. -arvio 2021
TULOT    
Jäsenmaksut 180,00 380,00
Varainhankinta 400,00 500,00
Vuokratulot 2980,00 2800,00
ELY:n avustukset 777,00 2760,00
Kylätoiminta-avustus 1000,00 300,00
Talkootuotot 624,50 1980,00
Talkookorvaukset / kunta 665,00 500,00
Satunnaiset tuotot 19,80 100,00
Tulot yhteensä 6646,30 9320,00
      
KULUT    
Palkat ja palkkiot, sos.-kulut 472,45 0,00
Vuokrat 160,00 200,00
Ostetut palvelut 1209,00 300,00
Kylmäpohjan ruoppaus   3500,00
Talkoot 345,00 1980,00
Kilometrikorvaukset 151,19 100,00
Tiehoitomaksut 254,80 260,00
Kiinteistöjen hoitokulut 99,46 100,00
Jäsenmaksut 105,00 120,00
Rakennus- ym. tarvikkeet 896,62 2000,00
ATK-kustannukset 471,67 500,00
Vakuutukset 311,81 350,00
Muut kulut: OP, PRH ym. 226,59 200,00
Kulut yhteensä 4703,59 9610,00
      
KATE 1942,71 -290,00
Korkokulut 0,00 0,00
Korkotuotot 0,00 0,00
TILIKAUDEN TULOS 1942,71 -290,00

Vuosikokouksen pöytäkirja 2021

Aika: 19.4.2021 klo 18.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo os. Hammaslahdentie 1126

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Leena Kostamo
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen, sihteeriksi Leena Kettunen, pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kostamo ja Minna Tikka. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouskutsun on oltava nähtävillä 7 vrk ennen kokousta. Kokouskutsut ovat olleet nähtävillä kylien ilmoitustauluilla, yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net sekä fb-sivulla 9.4.2021 lähtien. Kokouskutsu LIITE 1
  Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) yhdistyksen jäsentä. Osallistujalista LIITE 2
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisälsi vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon. LIITTEET 4, 5, ja 6
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021. LIITE 7
  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. LIITE 8
  Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021:
  10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä sekä 2-3 varajäsentä.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.
  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen, varapuheenjohtajaksi Minna Tikka, muiksi jäseniksi Hannu Helmi, Tuula Lintunen, Antti Silvennoinen, Taina Tolvanen ja Keijo Vainio. Hallituksen varajäseniksi valittiin Raija Helmi, Leena Kostamo ja Paula Mikkonen.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Mononen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Turunen.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Muita asioita ei ollut.
 11. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

 

_________________________
Juhani Kettunen puh.joht.

 

_________________________
Leena Kettunen sihteeri

 

_________________________
Leena Kostamo pöytäkirjantarkastaja

 

_________________________
Minna Tikka pöytäkirjantarkastaja

Kevätkokouksen pöytäkirja 2020

 • Aika: 9.6.2020 klo 18.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi hallituksen jäsen
 • Raija Helmi hallituksen varajäsen
 • Leena Kettunen hallituksen puheenjohtaja
 • Antti Silvennoinen hallituksen jäsen
 • Minna Tikka hallituksen varapuheenjohtaja
 • Taina Tolvanen hallituksen jäsen
 • Keijo Vainio hallituksen jäsen
 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Minna Tikka ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Raija Helmi ja Taina Tolvanen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsut olivat nähtävillä kylän ilmoitustauluilla 1.6.2020 lähtien. Yhdistyksen kotisivuilla sekä fb-sivuilla kutsu julkaistiin samoin 1.6.2020.
  Liite 1.
  Läsnä oli seitsemän (7) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuskertomuksen.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

  

___________________________
Minna Tikka puheenjohtaja 

_________________________
Leena Kettunen sihteeri

  

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________
Raija Helmi pöytäkirjan tarkastaja

 _____________________________
Taina Tolvanen pöytäkirjan tarkastaja