Etusivu

Kevätkokouksen pöytäkirja 2017

VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

 • Aika: 13.3.2017 klo 18.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo
 • Läsnä:
  • Hannu Helmi
  • Kaija Hyvärinen
  • Leena Kettunen
  • Martti Kettunen
  • Paula Mikkonen
  • Antti Silvennoinen
  • Minna Tikka
  • Taina Tolvanen
  • Tuovi Vaaranta
  • Keijo Vainio
 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaija Hyvärinen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Minna Tikka ja Martti Kettunen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu oli nähtävillä kylien ilmoitustauluilla ja yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net 27.2.2017 lähtien. Liite 1.
  Kokouksessa oli läsnä kymmenen (10 ) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi,
  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.___________________________
Kaija Hyvärinen puh.joht.

___________________________
Leena Kettunen sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________
Minna Tikka pöytäkirjan tarkastaja

___________________________

Martti Kettunen