Etusivu

Kevätkokouksen pöytäkirja 2018

Aika: 11.3.2018 klo 14.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Reijo Kauppi
 • Maarit Kero
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 • Taina Tolvanen
 • Tuovi Vaaranta
 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Maarit Kero ja Reijo Kauppi.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu oli nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net 28.2.2018 ja kylän ilmoitustauluilla 2.3.2018 lähtien. Liite 1.
  Kokouksessa oli läsnä yhdeksän (9) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi,
  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:25.

 

___________________________ 
Juhani Kettunen puh.joht.

____________________________
Leena Kettunen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________ 
Maarit Kero pöytäkirjan tarkastaja

_____________________________
Reijo Kauppi pöytäkirjan tarkastaja