Etusivu

Toimintakertomus vuodelta 2017

Varsinainen toiminta

Vuosi 2017 oli yhdistyksen viidestoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Vuoden 2017 lopussa yhdistykseen kuului yksi (1) yhteisö ja 30 yksityishenkilöä, joista 4 ainaisjäsentä. Jäseniä oli yhteensä 31.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Leena Kettunen ja varapuheenjohtajana Minna Tikka. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Varsinaiset jäsenet:      Varajäsenet: 
Hannu Helmi Väinö Jordan
Antti Silvennoinen Raija Helmi
Taina Tolvanen Kaija Hyvärinen
Tuovi Vaaranta Paula Mikkonen
Keijo Vainio Leena Kostamo

 

 • Sihteerin tehtävät jaettiin aikaisempien vuosien tapaan niin, että jokaisessa kokouksessa valittiin sihteeriksi yksi hallituksen jäsenistä.
 • Yhdistyksen rahastonhoitajana ja hankekoordinaattorina toimi Tuovi Vaaranta.
 • Vuoniemen mökin vuokrauksesta vastasi Raija Helmi.
 • Toiminnantarkastajana oli Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajana Liisa Kotilainen.

Kertomusvuoden aikana pidettiin kuusi (6) hallituksen kokousta sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry oli Niemisen Urheilijat ry:n, Keski-Karjalan Jetina ry:n, Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pro Onkamojärvet ry:n jäsen.

www-sivut

Ydistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.nieminen-sintsi.net. Kotisivut sisältävät tietoa mm. yhdistyksen hallinnosta, tapahtumista, mökkivuokrauksesta ja hankkeista. ”Alueen historiaa” -osuuteen lisättiin osiot ”Niemisen Tiilitehdas ja Saha” sekä ”Niemisen kylähautausmaa ja siunauskappeli”. Kohtaa ”Vanhimmat tilat ja talot” päivitettiin.

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan palvelut ovat edelleen samassa osoitteessa.

Mainostulot ja vesiosuuskunnan kuukausimaksut kattoivat lähes kokonaan sivujen ylläpitokustannukset.

Yhdistyksen asiakirjat

Kertomusvuoden aikana järjestettiin ja arkistoitiin Niemisen Kylätoimikunnan, Sintsin Kylätoimikunnan, Niemisen Seudun Kyläyhdistys ry:n ja Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n yleishallinnon asiakirjat yhdeksi kokonaisuudeksi. Arkistokansioita ja arkistointiluetteloa säilytetään Rääkkylän kunnantalon arkistohuoneessa.

Vuoniemien mökkivuokraus

Rääkkylän kunnalta vuokrattu kesämökki os. Vuoniementie 426 82290 Nieminen, oli vuokrattuna 13.4. - 29.10.2017 välisenä aikana 62 päivää. Kesän vuokrauksissa tuli jonkin verran peruutuksia, mutta vuokrausaika ylitti silti edellisen kesän määrän. Vuokraajia riitti huhtikuulta lokakuulle saakka. Yhdistyksen puolesta vuokrausta hoiti Raija Helmi.

Kiinteistön huolto-, korjaus- ja rakennustöistä vastasivat Hannu Helmi, Antti Silvennoinen ja Keijo Vainio. Mökin, aitan, grillikodan ja huoltotilojen peruspuhtaudesta ja toimivuudesta huolehtivat Minna Tikka, Raija Helmi, Paula Mikkonen ja Leena Kettunen. Kaikki em. työt tehtiin talkootyönä. Laiturin asennustöissä tarvittu apu ja jäiden rikkoman rannan kunnostus ostettiin koneurakoitsija Pauli Konttiselta.

Vuoden 2017 aikana kiinteistössä tehtiin mm. seuraavat huolto-, peruskorjaus- ja kunnostustyöt:

 • 9.5. Kevättalkoot 1. Polttopuiden teko ja pinoaminen liitereihin, pihan haravointi.
 • 16.5. Kevättalkoot 2. Rakennusten huolto- ja siivoustyöt
 • 23.5. Kevättalkoot 3. Polttopuiden kuljetus Kylmäpohjasta Vuoniemeen
 • 7.6. Laiturin asennus, veneen siirto rantaan ja jäiden rikkoman rannan kunnostus
 • 31.8. Mökkikiinteistön vanhemman, edellisenä kesänä peruskorjatun ulkorakennuksen ja sen yhteyteen rakennetun roskakatoksen ulkomaalaus.
 • 5.9. Aitan kaiteiden ja seinien paikkamaalaus.
 • 27.9. Syystalkoot. Veneen ja laiturin nosto talviteloilleen, ennen talven tuloa tehtävät huoltotyöt ja keväällä Kylmäpohjasta tuotujen polttopuiden pinoaminen.

Yhteisinä talkoopäivinä tehtyjen töiden lisäksi tilojen siisteydestä ja nurmikoiden leikkuusta huolehdittiin tarvittaessa, vuokralaisten vaihtuessa. Toinen käytössä ollut kompostoiva WC myytiin ja siitä saaduilla varoilla ostettiin mökille ruohonleikkuri helpottamaan pihan hoitoa.

Vuoniemen mökin talkootyötunneista pidettiin kirjaa. Tunteja kertyi n.150. Konetyötä oli 13 tuntia.

Tilaisuudet

Lounastilaisuus Urheilutalolla 18.1.2017

 • Kyläyhdistys tarjosi lohisoppaa ja kakkukahvit Uheilutalon kahviossa Niemisen-Venturin Osakaskunnan ja Niemisen Seudun Metsästysyhdistyksen talkooporukalle, joka marraskuussa 2016 osallistui yhdessä kyläyhdistyksen väen kanssa Kylmäpohjan rantapenkereen puuston ja pensaikon poistoon ja teki rantametsässä risusavotan.

Avoimet kylät 2017 – tapahtuma Kylmäpohjassa 10.6.2017

 • Kyläyhdistys osallistui valtakunnalliseen Suomi 100 - Yhdessä -teemaan liittyvään Avoimet kylät 2017 -päivään järjestämällä ympäristötalkoot Kylmäpohjassa. Tapahtuman aikana rantametsä raivattiin edellisen syksyn hakkuujätteistä, rangat kasattiin odottamaan hakettamista ja grillikodan ympäristö haravoitiin. Uimarantaa puhdistettiin koneellisesti.
 • Kyläyhdisys järjesti talkooväen muonituksen ja vastasi kustannuksista.

Kahvitus 30.8.17 Urheilutalolla.

 • Kyläyhdistys järjesti Pohjois-Karjalan vesiensuojelun yhteistyöryhmän kokousväelle kahvituksen Urheilutalolla. Kokouksen järjestäjänä oli Pohjois-Karjalan ELY-keskus, joka maksoi kahvituksen.

Kylmäpohja -projekti

Kylmäpohjan rannan ja ranta-alueen kunnostusta jatkettiin vuonna 2017 seuraavasti:

Ranta-alueen raivaus, uimapaikan puhdistus

 • Talkoopäivänä 10.6. saatiin päätökseen syksyllä 2016 rantametsikössä aloitettu risusavotta (kts. kohta Tilaisuudet). Muran haravointia ja poiskuljetusta uimapaikalta jatkettiin vapaaehtoisvoimin koko kesän ajan.

Ruovikoiden niitot

 • Ruovikoita niitettiin elokuussa kolmannen kerran siinä määrin kuin veden pinnan korkeus sen salli. Niittokustannuksista vastasivat Niemisen-Venturin osakaskunta ja Oriveden kalastusalue.

Rakennusten kunnostukset

 • Ranta-alueella oleva pukukoppi- varastorakennus peruskorjattiin ja maalattiin. Katon uusimisen ja pukukoppien saneerauksen toteuttivat Mikko Hirvonen ja Jyrki Kymäläinen talkootyönä. Rakennuksen ulkomaalauksen ym. viimeistelytyöt teki yhdistyksen oma talkooväki. Kustannuksista vastasi osin kyläyhdistys, kuluihin käytettiin myös kunnan myöntämä kylätoiminta-avustus sekä kunnan vapaa-ajantoimelta saatu korvaus tehdyistä talkootunneista.
 • Rannan läheisyydessä sijaitsevan grillikodan katto vaihdettiin konesaumapeltikatoksi. Kodan ilmanvaihtoa parannettiin ja keskellä oleva tukipylväs uusittiin. Kattoremontti toteutettiin Keski-Karjalan Jetina ry:ltä saadulla ”Kopperot kuntoon” -tuella, joka kattoi kustannuksista 75%. Lopuista kustannuksista vastasi kyläyhdistys.

Penkereen poisto ja liikennealueiden kunnostus

 • Pyhäselän Ruukinlahtea halkova, ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön näkemyksen mukaan ko. vesialueelle aikoinaan luvatta rakennettu maapenger poistettiin marraskuussa. Penkereen poistosta vapautuneella hiekalla ja soralla kunnostettiin tiet ja parkkipaikka. Työ on vielä osittain kesken, sillä penkereen poistoon liittyvä rantatöyrään vahvistaminen eroosion ehkäisemiseksi tullaan tekemään keväällä 2018 jäitten lähdettyä. Kunnostettujen teiden ja parkkipaikan viimeistelytyöt tehdään myös keväällä 2018.
 • Kunnostustöistä kyläyhdistys teki urakkasopimuksen Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassinan kanssa. Hankkeen rahoitus muodostui Pohjois-Karjalan ELY:n myöntämästä tuesta (50%) sekä kyläyhdistyksen omarahoitusosuudesta (50%), johon sisältyivät Niemisen-Venturin osakaskunnalta ja Rääkkylän kunnalta saadut avustukset. Osa kustannuksista katettiin talkootöillä.

Kylmäpohjassa pidetyt talkoot:

 • 23.5. Kylmäpohjan tanssilava tyhjennettiin ja puhdistettiin edellisenä syksynä lavan päälle kasatuista polttopuista. Osa puista kuljetettiin Vuoniemen mökille, osa Murtoniemen laavulle ja osa jätettiin Kylmäpohjan grillikodalle. Tanssilavan ympäristö puhdistettiin roskista. Mukana Hannu Helmi, Keijo Vainio, Paula Mikkonen, Antti Silvennoinen, Martti Kettunen, Leena Kettunen.
 • 10.6. Avoimet kylät -talkootapahtuma (kts. Tilaisuudet)
 • 30.7. Pukukoppi-varastorakennuksen maalaustalkoot. Mukana: Minna Tikka, Lauri Tikka, Leena Kettunen ja Martti Kettunen
 • 15.8. Varaston inventointi, siivous ja uudelleen järjestely. Tarpeettomat tavarat lajiteltiin ja kuljetettiin jäteasemalle. Mukana Minna Tikka, Paula Mikkonen, Tuovi Vaaranta, Antti Silvennoinen ja Leena Kettunen.
 • 11.9. Pukukoppi-varastorakennuksen sadevesikourun ja rännin asennus. Työn toteuttivat Antti Silvennoinen ja Hannu Helmi.

Yhteistyö muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

Niemisen-Venturin Osakaskunta, Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry

Pilkkikisat 1.4.2017

 • Metsästysyhdistyksen ja osakaskunnan perinteiset pilkkikisat pidettiin Iitan kodalla Piimälahdella aprillipäivänä 1.4.2017. Kyläyhdistyksen väki osallistui tapahtumaan järjestämällä kodalla makkaranpaiston ja kahvituksen. Osakaskunta ja metsästysyhdistys vastasivat kustannuksista.
 • Niemisen-Venturin osakaskunnan kanssa tehtiin yhteistyötä myös Kylmäpohja -projektiin liittyen.

Saimaan saariston kehittämisyhdistys ry

Valtakunnallinen Avoimet kylät 2017 -tapahtuma 10.6.2017

 • Avoimet kylät - Suomi 100 -tapahtumasta tiedottaminen ja tapahtuman mainostaminen toteutettiin yhdessä Saimaan saariston kehittämisyhdistys ry:n kanssa.

 

Hallitus