Etusivu

Syyskokouksen pöytäkirja 2018

Aika: 27.11.2018 klo 18.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi, hallituksen jäsen
 • Raija Helmi, hallituksen varajäsen
 • Leena Kettunen, hallituksen pj.
 • Paula Mikkonen, hallituksen varajäsen
 • Antti Silvennoinen, hallituksen jäsen
 • Minna Tikka, hallituksen varapj.
 • Taina Tolvanen, hallituksen jäsen
 • Tuovi Vaaranta, hallituksen jäsen
 • Keijo Vainio, hallituksen jäsen
 • Erkki Nygren, yhdistyksen jäsen v. 2019 alusta 
  LIITE 1
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Minna Tikka ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Mikkonen ja Antti Silvennoinen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan Kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon ja Sintsin ilmoitustauluilla 11.11.2018 sekä kyläyhdistyksen www -sivuilla 15.11. 2018.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä oli kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  LIITE 2
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. LIITE 4
 7. Talousarvio vuodelle 2019
  Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2019. LIITE 5
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
  Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019: 10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka. Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  Hannu Helmi varaj. Henna Pakarinen
  Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  Taina Tolvanen varaj. Tuula Lintunen
  Paula Mikkonen varaj. Tuovi Vaaranta
  Keijo Vainio varaj. Leena Kostamo
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.
 12. Muut asiat
  Hallitus ei ole vastaanottanut kirjallisia esityksiä muihin asioihin liittyen.
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.


______________________________
Minna Tikka, puheenjohtaja

______________________________
Leena Kettunen, sihteri 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

______________________________ 
Paula Mikkonen 

______________________________
Antti Silvennoinen