Etusivu

Kevätkokouksen pöytäkirja 2019

VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 5.3.2019 klo 18:00

Paikka: Niemisen Urheilutalo 

Läsnä:

 • Hannu Helmi hallituksen jäsen
 • Maarit Kero yhdistyksen jäsen
 • Leena Kettunen hallituksen pj.
 • Martti Kettunen yhdistyksen jäsen
 • Paula Mikkonen hallituksen jäsen
 • Antti Silvennoinen hallituksen jäsen
 • Minna Tikka hallituksen varapj.
 • Tuovi Vaaranta hallituksen varajäsen

 

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Maarit Kero ja Paula Mikkonen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kutsut olivat nähtävillä kylän ilmoitustauluilla 19.2.2019 lähtien. Yhdistyksen kotisivuilla sekä fb-sivuilla kutsu julkaistiin pe 22.2.2019. Liite 1.
  Läsnä oli kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi,
  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.
______________________
Martti Kettunen puh.joht.

______________________
Leena Kettunen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

___________________________
Maarit Kero pöytäkirjan tarkastaja

____________________________
Paula Mikkonen pöytäkirjan tarkastaja