Etusivu

Toimintakertomus vuodelta 2018

Varsinainen toiminta

Vuosi 2018 oli yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksen. Vuoden 2018 lopussa yhdistykseen kuului kaksi (2) yhteisöä ja 43 yksityishenkilöä, joista 4 ainaisjäsentä. Jäseniä oli yhteensä 45.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Leena Kettunen ja varapuheenjohtajana Minna Tikka. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: 

Varsinaiset jäsenet:       Varajäsenet: 
Hannu Helmi  Henna Pakarinen 
Antti Silvennoinen  Raija Helmi 
Taina Tolvanen  Kaija Hyvärinen 
Tuovi Vaaranta  Paula Mikkonen 
Keijo Vainio  Leena Kostamo 


Sihteerin tehtävät jaettiin niin, että jokaisessa kokouksessa valittiin sihteeriksi yksi hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen rahastonhoitajana ja hankekoordinaattorina toimi Tuovi Vaaranta.

Vuoniemen mökin vuokrauksesta vastasi Raija Helmi.

Toiminnantarkastajana oli Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajana Liisa Kotilainen.

Kertomusvuoden aikana pidettiin viisi (5) hallituksen kokousta sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry oli Niemisen Urheilijat ry:n, Keski-Karjalan Jetina ry:n, Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pro Onkamojärvet ry:n jäsen.

www-sivut

Ydistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.nieminen-sintsi.net. Kotisivut sisältävät tietoa mm. yhdistyksen hallinnosta, tapahtumista, mökkivuokrauksesta ja hankkeista. Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan palvelut olivat edelleen samassa osoitteessa. Mainostulot ja vesiosuuskunnan kuukausimaksut kattoivat kokonaan sivujen ylläpito-kustannukset.

Hankkeet 

1. Toimintaa tuville -teemahanke

Kertomusvuonna kyläyhdistys hyväksyttiin Keski-Karjalan Jetina ry:n hallinnoiman Toimintaa tuville 66877 teemahankkeen alatoimenpiteen toteuttajaksi.

Hanke sisälsi 16 -vuotiaan nuoren, Lauri Tikan työllistämisen osa-aikaiseksi ajalla 2.6.-7.11.2018. Hänen toimenkuvaansa kuului kyläyhdistyksen hallinnassa olevien kolmen virkistysalueen, Vuoniemen saunamökin, Murtoniemen laavun ja Kylmäpohjan ranta-alueen hoito, mm. nurmikoiden leikkuu, WC-tilojen huolto, kiinteistöjen yleissiisteys, uimarannan puhtaanapito, vesakoiden torjunta tonteilla ja polttopuista huolehtiminen.

Toimintaa tuville -alahankkeen kokonaiskustannusarvio oli 1650 euroa, tuen määrän ollessa 90%. Lauri Tikka oli töissä keskimäärin 16 tuntia viikossa ja koko työaikana yhteensä 143 tuntia. Toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 1510,59 euroa.

2. Kylmäpohjan rannan kunnostukset

Kylmäpohjan rannan kunnostustoimet saatettiin kertomusvuoden aikana päätökseen.

Ranta-alue, rakennukset ja liikennealueet

  • Lahtea halkonut maapenger poistettiin syksyllä 2017. Siihen liittyi rantatöyrään vahvistaminen eroosion ehkäisemiseksi. Työ tehtiin jäitten lähdettyä touko-kesäkuussa 2018. Samalla jatkettiin edellisenä syksynä aloitettuja liikennealueiden kunnostuksia. Lisäksi syyskesällä ranta-alueen tiestöä ja pysäköintipaikkaa soritettiin, teiden varsilta kaadettiin kolme puuta ja Kylmäojan varrelle pystytettiin reunapaalut.
  • Rantatöyrään vahvistustöistä vastasi Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. Teitten ja parkkipaikan soritusta hoitivat Juha Salin ja Pauli Konttinen. He huolehtivat talkootyönä puiden kaadoista. Puiden korjaamisessa tekivät talkootyötä Mikko Hirvonen ja Timo Multanen. Lauri Tikka vesoi rantametsikön, kunnosti WC:n ja maalasi grillikodan.

Uimaranta

  • Uimarantaan kertynyttä muraa ja ruokoja kerättiin pois koko kesän ajan sekä koneellisesti että haravoiden, talkoovoimin. Uimarannan veden laatu tutkittiin kesän alussa ja todettiin hyväksi. Uimaranta oli ahkerassa käytössä koko kesän ajan. 

Ruovikoiden niitot

  • Ruovikoita niitettiin elokuun alussa neljännen kerran. Niitoista vastasi edellisten vuosien tapaan urakoitsija Mikko Hirvonen talkooapulaisineen.

Vuoniemien mökkivuokraus

Rääkkylän kunnalta vuokrattu kesämökki os. Vuoniementie 426 82290 Nieminen, oli vuokrattuna 15.4.-15.10.2018 välisenä aikana 63 vrk. Varaukset keskittyivät kesä- heinä- ja elokuulle. Yhdistyksen puolesta vuokrausta hoiti Raija Helmi.

Kiinteistön huolto- ja korjaustöistä vastasivat kesätyöntekijä Lauri Tikka sekä talkoolaiset Hannu Helmi, Antti Silvennoinen ja Keijo Vainio. Mökin, aitan, grillikodan ja huoltotilojen peruspuhtaudesta ja toimivuudesta huolehtivat talkoilla Minna Tikka, Raija Helmi, Paula Mikkonen ja Leena Kettunen.

Lisäksi pidettiin:

  • 30.5. Kevättalkoot. Laiturin asennus, veneen siirto rantaan ja rakennusten siivoukset.
  • 18.9. Syystalkoot. Veneen ja laiturin nosto talviteloilleen sekä tarvittavat kiinteistön huoltotyöt .

Murtoniemen laavu

Murtoniemen laavulla tavanomaisten huoltotöiden lisäksi Lauri Tikka pinosi sinne Kylmäpohjasta kuljetetut polttopuut. Ranta-alueella hän teki risusavotan ja puhdisti myös vesialuetta sinne kertyneistä haoista ja risuista.

Yhteistyö muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

Rääkkylän kappeliseurakunta 

  • Niemisen kylähautausmaan siivoustalkoot pidettiin 17.5.2018. Hautausmaan käytävät ja kappelin ympäristö siistittiin kuuden talkoolaisen ja kahden seurakunnan työntekijän voimin. Kyläyhdistys ja seurakunta vastasivat yhdessä talkooväen muonituksesta.