Etusivu

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

  2019 Talousarvio 2020
TULOT    
     
Jäsenmaksut 340 350
Varainhankinta 500 400
Vuokratulot 2970 3000
Kunnan avustukset 900 500
Talkootuotot 270 200
Muut tuotot 534 200
Tulot yhteensä 5514 4650
     
KULUT    
     
Palkat ja palkkiot, sosk. 459 500
Vuokrat 80 120
Ostetut palvelut 0 100
Talkoot 0 50
Kilometrikorvaukset 422 370
Tiehoitomaksut 260 260
Kiinteistöjen hoitokulut 130 160
Jäsenmaksut 50 50
Rakennus- ym. tarvikkeet 4863 520
ATK-kustannukset 240 250
Vakuutukset 394 400
Muut kulut (OP+PRH) 136 250
Kulut yhteensä 7034 3030
     
KATE -1520 1620
Korkokulut 0 0
Korkotuotot 0 0
TILIKAUDEN TULOS -1520 1620