Etusivu

Syyskokouksen pöytäkirja 2020

 • Aika: 30.11.2019 klo 14.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi, hallituksen jäsen
 • Juhan Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Leena Kettunen, hallituksen pj.
 • Martti Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Paula Mikkonen, hallituksen jäsen
 • Antti Silvennoinen, hallituksen jäsen
 • Minna Tikka, hallituksen varapj.
 • Taina Tolvanen, hallituksen jäsen
  LIITE 1
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Helmi ja Antti Silvennoinen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan Kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon ja Sintsin ilmoitustauluilla 17.11.2019 sekä kyläyhdistyksen www- ja fb -sivuilla 17.11.2019.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä oli kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä.
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  LIITE 2
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. LIITE 4
 7. Talousarvio vuodelle 2020
  Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020. LIITE 5
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
  Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020: 10€/henkilö, 30€/yritykset ja yhteisöt.
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka. Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  Hannu Helmi varaj. Henna Pakarinen
  Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  Taina Tolvanen varaj. Tuula Lintunen
  Paula Mikkonen varaj. Kaija Turunen
  Keijo Vainio varaj. Leena Kostamo
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.
 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat: Yhdistyksen sääntömuutos
  Käsiteltiin yhdistyksen hallituksen valmistelema ja kokouksessaan 4.9.2019 hyväksymä sääntömuutosehdotus.
  Päätettiin yksimielisesti hyväksyä sääntömuutosehdotus.
  Valtuutettiin yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen lähettämään muutosehdotus PRH:n vahvistettavaksi ja tekemään siihen PRH:n mahdollisesti edellyttämät muutokset ennen niiden vahvistamista.
  LIITE 6
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45

 

___________________________ 
Juhani Kettunen puheenjohtaja

______________________________
Leena Kettunen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

__________________________ 
Hannu Helmi

______________________________
Antti Silvennoinen