Etusivu

Kevätkokouksen pöytäkirja 2020

 • Aika: 9.6.2020 klo 18.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi hallituksen jäsen
 • Raija Helmi hallituksen varajäsen
 • Leena Kettunen hallituksen puheenjohtaja
 • Antti Silvennoinen hallituksen jäsen
 • Minna Tikka hallituksen varapuheenjohtaja
 • Taina Tolvanen hallituksen jäsen
 • Keijo Vainio hallituksen jäsen
 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Minna Tikka ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Raija Helmi ja Taina Tolvanen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsut olivat nähtävillä kylän ilmoitustauluilla 1.6.2020 lähtien. Yhdistyksen kotisivuilla sekä fb-sivuilla kutsu julkaistiin samoin 1.6.2020.
  Liite 1.
  Läsnä oli seitsemän (7) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuskertomuksen.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

  

___________________________
Minna Tikka puheenjohtaja 

_________________________
Leena Kettunen sihteeri

  

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________
Raija Helmi pöytäkirjan tarkastaja

 _____________________________
Taina Tolvanen pöytäkirjan tarkastaja