Etusivu

Vuosikokouksen pöytäkirja 2021

Aika: 19.4.2021 klo 18.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo os. Hammaslahdentie 1126

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Leena Kostamo
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen, sihteeriksi Leena Kettunen, pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kostamo ja Minna Tikka. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouskutsun on oltava nähtävillä 7 vrk ennen kokousta. Kokouskutsut ovat olleet nähtävillä kylien ilmoitustauluilla, yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net sekä fb-sivulla 9.4.2021 lähtien. Kokouskutsu LIITE 1
  Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) yhdistyksen jäsentä. Osallistujalista LIITE 2
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisälsi vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon. LIITTEET 4, 5, ja 6
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021. LIITE 7
  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. LIITE 8
  Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021:
  10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä sekä 2-3 varajäsentä.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.
  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen, varapuheenjohtajaksi Minna Tikka, muiksi jäseniksi Hannu Helmi, Tuula Lintunen, Antti Silvennoinen, Taina Tolvanen ja Keijo Vainio. Hallituksen varajäseniksi valittiin Raija Helmi, Leena Kostamo ja Paula Mikkonen.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Mononen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Turunen.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Muita asioita ei ollut.
 11. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

 

_________________________
Juhani Kettunen puh.joht.

 

_________________________
Leena Kettunen sihteeri

 

_________________________
Leena Kostamo pöytäkirjantarkastaja

 

_________________________
Minna Tikka pöytäkirjantarkastaja