Etusivu

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021

  Tot. 2020    Tal. -arvio 2021
TULOT    
Jäsenmaksut 180,00 380,00
Varainhankinta 400,00 500,00
Vuokratulot 2980,00 2800,00
ELY:n avustukset 777,00 2760,00
Kylätoiminta-avustus 1000,00 300,00
Talkootuotot 624,50 1980,00
Talkookorvaukset / kunta 665,00 500,00
Satunnaiset tuotot 19,80 100,00
Tulot yhteensä 6646,30 9320,00
      
KULUT    
Palkat ja palkkiot, sos.-kulut 472,45 0,00
Vuokrat 160,00 200,00
Ostetut palvelut 1209,00 300,00
Kylmäpohjan ruoppaus   3500,00
Talkoot 345,00 1980,00
Kilometrikorvaukset 151,19 100,00
Tiehoitomaksut 254,80 260,00
Kiinteistöjen hoitokulut 99,46 100,00
Jäsenmaksut 105,00 120,00
Rakennus- ym. tarvikkeet 896,62 2000,00
ATK-kustannukset 471,67 500,00
Vakuutukset 311,81 350,00
Muut kulut: OP, PRH ym. 226,59 200,00
Kulut yhteensä 4703,59 9610,00
      
KATE 1942,71 -290,00
Korkokulut 0,00 0,00
Korkotuotot 0,00 0,00
TILIKAUDEN TULOS 1942,71 -290,00