Etusivu

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

  Tot. 2021 Tal.-arvio 2022
TULOT    
Jäsenmaksut 480,00 400,00
Varainhankinta 400,00 500,00
Vuokratulot 3950,00 2800,00
ELY:n avustukset 2409,68 0,00
Kylätoiminta-avustus 600,00 300,00
Talkootuotot 1162,50 0,00
Talkookorvaukset / kunta 367,00 200,00
Satunnaiset tuotot 62,00 70,00
Tulot yhteensä 9431,18 4270,00
     
KULUT    
Palkat ja palkkiot, sos.-kulut 0,00 0,00
Vuokrat 320,00 300,00
Ostetut palvelut 4970,23 520,00
Kylmäpohjan niitot 0,00 1000,00
Talkoot 1162,50 100,00
Kilometrikorvaukset 0,00 100,00
Tiehoitomaksut 156,90 160,00
Kiinteistöjen hoitokulut 105,66 110,00
Jäsenmaksut 105,00 105,00
Rakennus- ym. tarvikkeet 3611,01 1000,00
Kirjanpito + tietotekniika 156,71 160,00
Vakuutukset 372,86 380,00
Muut kulut: OP, PRH ym. 226,13 500,00
Kulut yhteensä 11187,00 4435,00
     
KATE -1755,82 -165,00
Korkokulut 0,00 0,00
Korkotuotot 0,00 0,00
TILIKAUDEN TULOS -1755,82 -165,00