Etusivu

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja 2022

Aika: 30.3.2022 klo 18.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo os. Hammaslahdentie 1126

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen, sihteeriksi Leena Kettunen ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Mikkonen ja Minna Tikka. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouskutsun on oltava nähtävillä 7 vrk ennen kokousta. Kokouskutsut ovat olleet nähtävillä kylien ilmoitustauluilla, yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net sekä Facebook-sivulla 19.3.2022 lähtien. Kutsu jäsenille lähetettiin myös jäsenkirjeessä 20.3.2022.
  Kokouskutsu LIITE 1
  Kokouksessa oli läsnä yhdeksän (9) yhdistyksen jäsentä.
  Lista osallistujista LIITE 2

  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisälsi vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon.
  LIITTEET 4, 5, ja 6
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. LIITE 7
  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. LIITE 8
  Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2022:
  10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä sekä 2-3 varajäsentä.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen, varapuheenjohtajaksi Minna Tikka, muiksi jäseniksi Hannu Helmi, Tuula Lintunen, Tarja Matikka Antti Silvennoinen ja Taina Tolvanen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Raija Helmi ja Paula Mikkonen.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Mononen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Turunen.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Muita asioita ei ollut.
 11. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

 

Juhani Kettunen puheenjohtaja
Leena Kettunen sihteeri

Paula Mikkonen pöytäkirjantarkastaja
Minna Tikka pöytäkirjantarkastaja