Etusivu

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

talousarvio 2019

Syyskokouksen pöytäkirja 2018

Aika: 27.11.2018 klo 18.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi, hallituksen jäsen
 • Raija Helmi, hallituksen varajäsen
 • Leena Kettunen, hallituksen pj.
 • Paula Mikkonen, hallituksen varajäsen
 • Antti Silvennoinen, hallituksen jäsen
 • Minna Tikka, hallituksen varapj.
 • Taina Tolvanen, hallituksen jäsen
 • Tuovi Vaaranta, hallituksen jäsen
 • Keijo Vainio, hallituksen jäsen
 • Erkki Nygren, yhdistyksen jäsen v. 2019 alusta 
  LIITE 1
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Minna Tikka ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Mikkonen ja Antti Silvennoinen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan Kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon ja Sintsin ilmoitustauluilla 11.11.2018 sekä kyläyhdistyksen www -sivuilla 15.11. 2018.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä oli kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  LIITE 2
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. LIITE 4
 7. Talousarvio vuodelle 2019
  Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2019. LIITE 5
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
  Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019: 10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka. Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  Hannu Helmi varaj. Henna Pakarinen
  Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  Taina Tolvanen varaj. Tuula Lintunen
  Paula Mikkonen varaj. Tuovi Vaaranta
  Keijo Vainio varaj. Leena Kostamo
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.
 12. Muut asiat
  Hallitus ei ole vastaanottanut kirjallisia esityksiä muihin asioihin liittyen.
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.


______________________________
Minna Tikka, puheenjohtaja

______________________________
Leena Kettunen, sihteri 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

______________________________ 
Paula Mikkonen 

______________________________
Antti Silvennoinen

Toimintakertomus vuodelta 2017

Varsinainen toiminta

Vuosi 2017 oli yhdistyksen viidestoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Vuoden 2017 lopussa yhdistykseen kuului yksi (1) yhteisö ja 30 yksityishenkilöä, joista 4 ainaisjäsentä. Jäseniä oli yhteensä 31.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Leena Kettunen ja varapuheenjohtajana Minna Tikka. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Varsinaiset jäsenet:      Varajäsenet: 
Hannu Helmi Väinö Jordan
Antti Silvennoinen Raija Helmi
Taina Tolvanen Kaija Hyvärinen
Tuovi Vaaranta Paula Mikkonen
Keijo Vainio Leena Kostamo

 

 • Sihteerin tehtävät jaettiin aikaisempien vuosien tapaan niin, että jokaisessa kokouksessa valittiin sihteeriksi yksi hallituksen jäsenistä.
 • Yhdistyksen rahastonhoitajana ja hankekoordinaattorina toimi Tuovi Vaaranta.
 • Vuoniemen mökin vuokrauksesta vastasi Raija Helmi.
 • Toiminnantarkastajana oli Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajana Liisa Kotilainen.

Kertomusvuoden aikana pidettiin kuusi (6) hallituksen kokousta sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry oli Niemisen Urheilijat ry:n, Keski-Karjalan Jetina ry:n, Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pro Onkamojärvet ry:n jäsen.

www-sivut

Ydistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.nieminen-sintsi.net. Kotisivut sisältävät tietoa mm. yhdistyksen hallinnosta, tapahtumista, mökkivuokrauksesta ja hankkeista. ”Alueen historiaa” -osuuteen lisättiin osiot ”Niemisen Tiilitehdas ja Saha” sekä ”Niemisen kylähautausmaa ja siunauskappeli”. Kohtaa ”Vanhimmat tilat ja talot” päivitettiin.

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan palvelut ovat edelleen samassa osoitteessa.

Mainostulot ja vesiosuuskunnan kuukausimaksut kattoivat lähes kokonaan sivujen ylläpitokustannukset.

Yhdistyksen asiakirjat

Kertomusvuoden aikana järjestettiin ja arkistoitiin Niemisen Kylätoimikunnan, Sintsin Kylätoimikunnan, Niemisen Seudun Kyläyhdistys ry:n ja Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n yleishallinnon asiakirjat yhdeksi kokonaisuudeksi. Arkistokansioita ja arkistointiluetteloa säilytetään Rääkkylän kunnantalon arkistohuoneessa.

Vuoniemien mökkivuokraus

Rääkkylän kunnalta vuokrattu kesämökki os. Vuoniementie 426 82290 Nieminen, oli vuokrattuna 13.4. - 29.10.2017 välisenä aikana 62 päivää. Kesän vuokrauksissa tuli jonkin verran peruutuksia, mutta vuokrausaika ylitti silti edellisen kesän määrän. Vuokraajia riitti huhtikuulta lokakuulle saakka. Yhdistyksen puolesta vuokrausta hoiti Raija Helmi.

Kiinteistön huolto-, korjaus- ja rakennustöistä vastasivat Hannu Helmi, Antti Silvennoinen ja Keijo Vainio. Mökin, aitan, grillikodan ja huoltotilojen peruspuhtaudesta ja toimivuudesta huolehtivat Minna Tikka, Raija Helmi, Paula Mikkonen ja Leena Kettunen. Kaikki em. työt tehtiin talkootyönä. Laiturin asennustöissä tarvittu apu ja jäiden rikkoman rannan kunnostus ostettiin koneurakoitsija Pauli Konttiselta.

Vuoden 2017 aikana kiinteistössä tehtiin mm. seuraavat huolto-, peruskorjaus- ja kunnostustyöt:

 • 9.5. Kevättalkoot 1. Polttopuiden teko ja pinoaminen liitereihin, pihan haravointi.
 • 16.5. Kevättalkoot 2. Rakennusten huolto- ja siivoustyöt
 • 23.5. Kevättalkoot 3. Polttopuiden kuljetus Kylmäpohjasta Vuoniemeen
 • 7.6. Laiturin asennus, veneen siirto rantaan ja jäiden rikkoman rannan kunnostus
 • 31.8. Mökkikiinteistön vanhemman, edellisenä kesänä peruskorjatun ulkorakennuksen ja sen yhteyteen rakennetun roskakatoksen ulkomaalaus.
 • 5.9. Aitan kaiteiden ja seinien paikkamaalaus.
 • 27.9. Syystalkoot. Veneen ja laiturin nosto talviteloilleen, ennen talven tuloa tehtävät huoltotyöt ja keväällä Kylmäpohjasta tuotujen polttopuiden pinoaminen.

Yhteisinä talkoopäivinä tehtyjen töiden lisäksi tilojen siisteydestä ja nurmikoiden leikkuusta huolehdittiin tarvittaessa, vuokralaisten vaihtuessa. Toinen käytössä ollut kompostoiva WC myytiin ja siitä saaduilla varoilla ostettiin mökille ruohonleikkuri helpottamaan pihan hoitoa.

Vuoniemen mökin talkootyötunneista pidettiin kirjaa. Tunteja kertyi n.150. Konetyötä oli 13 tuntia.

Tilaisuudet

Lounastilaisuus Urheilutalolla 18.1.2017

 • Kyläyhdistys tarjosi lohisoppaa ja kakkukahvit Uheilutalon kahviossa Niemisen-Venturin Osakaskunnan ja Niemisen Seudun Metsästysyhdistyksen talkooporukalle, joka marraskuussa 2016 osallistui yhdessä kyläyhdistyksen väen kanssa Kylmäpohjan rantapenkereen puuston ja pensaikon poistoon ja teki rantametsässä risusavotan.

Avoimet kylät 2017 – tapahtuma Kylmäpohjassa 10.6.2017

 • Kyläyhdistys osallistui valtakunnalliseen Suomi 100 - Yhdessä -teemaan liittyvään Avoimet kylät 2017 -päivään järjestämällä ympäristötalkoot Kylmäpohjassa. Tapahtuman aikana rantametsä raivattiin edellisen syksyn hakkuujätteistä, rangat kasattiin odottamaan hakettamista ja grillikodan ympäristö haravoitiin. Uimarantaa puhdistettiin koneellisesti.
 • Kyläyhdisys järjesti talkooväen muonituksen ja vastasi kustannuksista.

Kahvitus 30.8.17 Urheilutalolla.

 • Kyläyhdistys järjesti Pohjois-Karjalan vesiensuojelun yhteistyöryhmän kokousväelle kahvituksen Urheilutalolla. Kokouksen järjestäjänä oli Pohjois-Karjalan ELY-keskus, joka maksoi kahvituksen.

Kylmäpohja -projekti

Kylmäpohjan rannan ja ranta-alueen kunnostusta jatkettiin vuonna 2017 seuraavasti:

Ranta-alueen raivaus, uimapaikan puhdistus

 • Talkoopäivänä 10.6. saatiin päätökseen syksyllä 2016 rantametsikössä aloitettu risusavotta (kts. kohta Tilaisuudet). Muran haravointia ja poiskuljetusta uimapaikalta jatkettiin vapaaehtoisvoimin koko kesän ajan.

Ruovikoiden niitot

 • Ruovikoita niitettiin elokuussa kolmannen kerran siinä määrin kuin veden pinnan korkeus sen salli. Niittokustannuksista vastasivat Niemisen-Venturin osakaskunta ja Oriveden kalastusalue.

Rakennusten kunnostukset

 • Ranta-alueella oleva pukukoppi- varastorakennus peruskorjattiin ja maalattiin. Katon uusimisen ja pukukoppien saneerauksen toteuttivat Mikko Hirvonen ja Jyrki Kymäläinen talkootyönä. Rakennuksen ulkomaalauksen ym. viimeistelytyöt teki yhdistyksen oma talkooväki. Kustannuksista vastasi osin kyläyhdistys, kuluihin käytettiin myös kunnan myöntämä kylätoiminta-avustus sekä kunnan vapaa-ajantoimelta saatu korvaus tehdyistä talkootunneista.
 • Rannan läheisyydessä sijaitsevan grillikodan katto vaihdettiin konesaumapeltikatoksi. Kodan ilmanvaihtoa parannettiin ja keskellä oleva tukipylväs uusittiin. Kattoremontti toteutettiin Keski-Karjalan Jetina ry:ltä saadulla ”Kopperot kuntoon” -tuella, joka kattoi kustannuksista 75%. Lopuista kustannuksista vastasi kyläyhdistys.

Penkereen poisto ja liikennealueiden kunnostus

 • Pyhäselän Ruukinlahtea halkova, ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön näkemyksen mukaan ko. vesialueelle aikoinaan luvatta rakennettu maapenger poistettiin marraskuussa. Penkereen poistosta vapautuneella hiekalla ja soralla kunnostettiin tiet ja parkkipaikka. Työ on vielä osittain kesken, sillä penkereen poistoon liittyvä rantatöyrään vahvistaminen eroosion ehkäisemiseksi tullaan tekemään keväällä 2018 jäitten lähdettyä. Kunnostettujen teiden ja parkkipaikan viimeistelytyöt tehdään myös keväällä 2018.
 • Kunnostustöistä kyläyhdistys teki urakkasopimuksen Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassinan kanssa. Hankkeen rahoitus muodostui Pohjois-Karjalan ELY:n myöntämästä tuesta (50%) sekä kyläyhdistyksen omarahoitusosuudesta (50%), johon sisältyivät Niemisen-Venturin osakaskunnalta ja Rääkkylän kunnalta saadut avustukset. Osa kustannuksista katettiin talkootöillä.

Kylmäpohjassa pidetyt talkoot:

 • 23.5. Kylmäpohjan tanssilava tyhjennettiin ja puhdistettiin edellisenä syksynä lavan päälle kasatuista polttopuista. Osa puista kuljetettiin Vuoniemen mökille, osa Murtoniemen laavulle ja osa jätettiin Kylmäpohjan grillikodalle. Tanssilavan ympäristö puhdistettiin roskista. Mukana Hannu Helmi, Keijo Vainio, Paula Mikkonen, Antti Silvennoinen, Martti Kettunen, Leena Kettunen.
 • 10.6. Avoimet kylät -talkootapahtuma (kts. Tilaisuudet)
 • 30.7. Pukukoppi-varastorakennuksen maalaustalkoot. Mukana: Minna Tikka, Lauri Tikka, Leena Kettunen ja Martti Kettunen
 • 15.8. Varaston inventointi, siivous ja uudelleen järjestely. Tarpeettomat tavarat lajiteltiin ja kuljetettiin jäteasemalle. Mukana Minna Tikka, Paula Mikkonen, Tuovi Vaaranta, Antti Silvennoinen ja Leena Kettunen.
 • 11.9. Pukukoppi-varastorakennuksen sadevesikourun ja rännin asennus. Työn toteuttivat Antti Silvennoinen ja Hannu Helmi.

Yhteistyö muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

Niemisen-Venturin Osakaskunta, Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry

Pilkkikisat 1.4.2017

 • Metsästysyhdistyksen ja osakaskunnan perinteiset pilkkikisat pidettiin Iitan kodalla Piimälahdella aprillipäivänä 1.4.2017. Kyläyhdistyksen väki osallistui tapahtumaan järjestämällä kodalla makkaranpaiston ja kahvituksen. Osakaskunta ja metsästysyhdistys vastasivat kustannuksista.
 • Niemisen-Venturin osakaskunnan kanssa tehtiin yhteistyötä myös Kylmäpohja -projektiin liittyen.

Saimaan saariston kehittämisyhdistys ry

Valtakunnallinen Avoimet kylät 2017 -tapahtuma 10.6.2017

 • Avoimet kylät - Suomi 100 -tapahtumasta tiedottaminen ja tapahtuman mainostaminen toteutettiin yhdessä Saimaan saariston kehittämisyhdistys ry:n kanssa.

 

Hallitus

Tuloslaskelma ja tase 2017

tuloslaskelma ja tase 2017

Kevätkokouksen pöytäkirja 2018

Aika: 11.3.2018 klo 14.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Reijo Kauppi
 • Maarit Kero
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 • Taina Tolvanen
 • Tuovi Vaaranta
 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Maarit Kero ja Reijo Kauppi.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu oli nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net 28.2.2018 ja kylän ilmoitustauluilla 2.3.2018 lähtien. Liite 1.
  Kokouksessa oli läsnä yhdeksän (9) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi,
  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:25.

 

___________________________ 
Juhani Kettunen puh.joht.

____________________________
Leena Kettunen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________ 
Maarit Kero pöytäkirjan tarkastaja

_____________________________
Reijo Kauppi pöytäkirjan tarkastaja