Etusivu

Syyskokouksen pöytäkirja 2017

Aika: 19.12.2017 klo 18.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi, hallituksen jäsen
 • Juhani Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Leena Kettunen, hallituksen pj.
 • Martti Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Paula Mikkonen, hallituksen varajäsen
 • Antti Silvennoinen, hallituksen jäsen
 • Taina Tolvanen, hallituksen jäsen
 • Tuovi Vaaranta, hallituksen jäsen
 • Keijo Vainio hallituksen jäsen
  LIITE 1
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Helmi ja Taina Tolvanen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan Kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon ja Sintsin ilmoitustauluilla sekä kyläyhdistyksen www -sivuilla 8.12.2017.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä oli yhdeksän (9) yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  LIITE 2
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. LIITE 4
 7. Talousarvio vuodelle 2018
  Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2018. LIITE 5
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018
  Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018: 10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka.
  Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  - Hannu Helmi varaj. Henna Pakarinen
  - Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  - Taina Tolvanen varaj. Kaija Hyvärinen
  - Tuovi Vaaranta varaj. Paula Mikkonen
  - Keijo Vainio varaj. Leena Kostamo
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.
 12. Muut asiat
  Hallitus ei ole vastaanottanut kirjallisia esityksiä muihin asioihin liittyen.
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:20.

___________________________

Juhani Kettunen puheenjohtaja

___________________________
Leena Kettunen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

__________________________

Hannu Helmi

__________________________
Taina Tolvanen

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

Tulot

Jäsenmaksut

260

Ilmoitukset/Rlä+ELY

1000

Saamaton ELY:n tuki

501

Mökin vuokrat

3400

Tilaisuudet

0

Talkoot

0

Muut tulot

600

Tulot yhteensä

5761

 

 

Kulut

 

Palkat sos.kuluineen

0

Talkoot

0

Talkoovakuutus, mökin vakuutukset

130

Vuokrat

0

Tarvikkeet

820

Ostetut palvelut

2002

Matkakulut

0

Tiemaksu

270

Jätehuolto

60

Pankin kulut

220

ATK

300

Vakuutukset

150

Muistamiset

0

Jäsenmaksut

70

Hallinto, toimistotarvikkeet

60

Kulut yhteensä

4082

Kate

1679

Toimintakertomus vuodelta 2016

Varsinainen toiminta

Vuosi 2016 oli yhdistyksen neljästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä:

Niemisen Seudun Kyläyhdistys ry 27.5.2002 – 8.1.2007

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry 9.1.2007 -

Vuoden 2016 lopussa yhdistykseen kuului kaksi yhteisöä ja 46 yksityishenkilöä, joista 4 ainaisjäsentä. Jäseniä oli yhteensä 48.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus, puheenjohtajana Leena Kettunen ja varapuheenjohtajana Minna Tikka. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Varsinaiset jäsenet (varajäsen):

 • Hannu Helmi (Väinö Jordan)
 • Leena Kostamo (Henna Pakarinen)
 • Antti Silvennoinen (Raija Helmi)
 • Taina Tolvanen (Kaija Hyvärinen)
 • Tuovi Vaaranta (Paula Mikkonen)

Sihteerin tehtävät jaettiin aikaisempien vuosien tapaan niin, että jokaisessa kokouksessa valittiin sihteeriksi yksi hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen rahastonhoitajana ja hankekoordinaattorina toimi Tuovi Vaaranta.

Vuoniemen mökin vuokrauksesta vastasi Raija Helmi.

Toiminnantarkastajana oli Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajana Liisa Kotilainen.

Kertomusvuoden aikana pidettiin kuusi (6) hallituksen kokousta sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Kertomusvuonna Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry oli Niemisen Urheilijat ry:n, Keski-Karjalan Jetina ry:n, Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pro Onkamojärvet ry:n jäsen.


Vuoniemen mökkivuokraus

Kyläyhdistyksen käytössä oleva, Rääkkylän kunnan omistama kesämökki os. Vuoniementie 426 82290 Nieminen, oli vuokrattuna 5.4. - 15.10.2016 välisenä aikana 57 päivää. Yhdistyksen puolesta vuokrausta hoiti Raija Helmi. Kiinteistön huolto-, korjaus- ja rakennustöistä vastasivat Hannu Helmi ja Antti Silvennoinen. Mökin, aitan, grillikodan ja huoltotilojen peruspuhtaudesta ja toimivuudesta huolehtivat Minna Tikka, Raija Helmi, Paula Mikkonen ja Leena Kettunen. Kaikki työt tehtiin talkootyönä. Vain korjatun laiturin ankkurointipainojen asentaminen ja laiturin siirtäminen järveen teetettiin koneurakoitsija Pauli Konttisella.

Kesän vuokrauksissa tuli jonkin verran peruutuksia, joten vuokrausaika jäi viime kesää hieman lyhyemmäksi. Vuokraajia riitti silti kesäkuulta lokakuulle saakka.

Vuoden 2016 aikana kiinteistössä tehtiin mm. seuraavat huolto-, peruskorjaus- ja kunnostustyöt:

 • Kevät 2016: Antti Silvennoinen ja Hanni Helmi kunnostivat rikkoutuneen laiturin.
 • 16.5.2016: Rakennusten kunto tarkistettiin, sisätilat tuuletettiin jne.
 • 8.6.2016: Nurmikot leikattiin, komposti huollettiin, vuodevaatteet tuuletettiin, ikkunat pestiin, seinät ja katot ripsuttiin, lattiat pestiin ja niille levitettiin vastapestyt matot.
 • 20.- 21.6.2016: Korjattu laituri kiinnityspainoineen laskettiin järveen, vene siirrettiin talviteloilta rantaan ja sisätiloissa tehtiin vielä tarpeelliset siistimiset.
 • Elo-syyskuu 2016: Yhteisinä talkoopäivinä tehtyjen töiden lisäksi kiinteistössä tehtiin peruskorjauksia. Vanhan ulkorakennuksen katto ja takaseinä uusittiin, ja sen yhteyteen asennettiin uusi, kompostoiva WC. Ulkorakennuksen sivulle rakennettiin roskakatos. Tuvan astiakaappi kunnostettiin ja muuripadalle ja sen tulisijalle tehtiin tavallista perusteellisempi puhdistus.
 • 10.9.2016: Aurinkopaneelien akut huollettiin, laituri ja vene nostettiin talviteloilleen.

Vuoniemen mökin osalta talkootyötunneista ei pidetty kirjaa, mutta niitä kertyi aikaisempien vuosien tapaan paljon.

Kokouksessaan 25.10.2016 kyläyhdistyksen hallitus päätti anoa Rääkkylän kunnalta 10 vuoden pidennystä Vuoniemen mökin vuokrausaikaan. 14.11.2016 kunnanhallitus päätti jatkaa mökin vuokrausaikaa hakemuksen mukaisesti 31.12.2036 saakka. Päätös oli yksimielinen.


Tilaisuudet

Kyläpäivä Niemisen Urheilutalolla 2.7.2016

Lauantaina 2.7.2016 vietettiin Niemisen Urheilutalolla kylätoimijoiden yhteistä kyläpäivää. Päävastuu tapahtuman järjestelyistä oli kyläyhdistyksellä ja Niemisen-Venturin osakaskunnalla. Mukana olivat myös Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry ja Sintsin Marttayhdistys ry. Niemisen Urheilijat ry tuki tapahtumaa taloudellisesti luovuttamalla talonsa järjestäjien käyttöön veloituksetta.

Tilaisuus aloitettiin info-osuudella ajankohtaisista aiheista, joita olivat mm. harrastuskalastuksen uudistuneet ohjeet, saimaannorpan suojelu, Kylmäpohjan ranta-alueen kunnostukset ja riistanhoito. Yleisölle esiteltiin myös kylän pelastusryhmän toimintaa.
Tapahtuma sisälsi ruoka- ja kahvitarjoilun, puhvetin, kilpailuja ja arpajaiset. Lapsille oli tarjolla omaa ohjelmaa. Kyläpäivä päättyi tansseihin Urheilutalon liikuntasalissa.

Kylätoimijoiden voimavarat yhdistämällä saatiin aikaan uudentyyppinen kesätapahtuma, jolla korvautuivat aikaisempina vuosina Kylmäpohjan rannassa vietetyt juhannusjuhlat ja rantakalaillat. Tapahtumaan osallistui n. 70 henkilöä talkooväki mukaan luettuna.

Joulukahvit 10.12.2016

Kyläyhdistyksen perinteiset joulukahvit tarjottiin Urheilutalon kahviossa lauantai-iltapäivänä 10.12.2016. Samalla kertaa muistettiin kolmea uutta kyläläistä "rotinoilla". Joulukahveilla oli 17 henkilöä.


Yhteistyö muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

Rääkkylän ev.-lut. seurakunta


Ikäihmisten virikekerho 28.4.2016

 • Seurakunnan järjestämä Ikäihmisten Virikekerho kokoontui kevättapaamiseensa Niemisen Urheilutalolle. Tilaisuuden järjestäjänä ja vetäjänä oli diakoni Satu Kinnunen. Kyläyhdistys osallistui tapahtumaan tarjoamalla kerholaisille tervetuliaiskahvit. Tarjoiluista huolehtivat Minna Tikka ja Leena Kettunen.

Talkoot Niemisen kylähautausmaalla 9.5.2016

 • Kyläyhdistyksen ja seurakunnan yhteiset siivous- ja raivaustalkoot pidettiin hautausmaalla toukokuun alussa. Kappelin ympäristö ja käytävät haravoitiin, ja kertyneet roskat kuljetettiin kuusiaidan taakse kompostoitumaan. Töitä tehtiin 17 talkoolaisen voimin. Kyläyhdistys kustansi talkooväen muonituksen.

Lähetystyön nuotioilta 25.7.2016 Murtoniemessä

 • Murtoniemen laavulla pidettyyn lähetystyön nuotioiltaan osallistui parikymmentä henkilöä, aikuisia ja lapsia, lähiseudulta ja muistakin Rääkkylän kylistä. Ohjelmassa oli puhetta, laulua, keskustelua ja makkaranpaistoa. Paula Mikkonen ja Minna Tikka järjestivät tilaisuuteen kyläyhdistyksen puolesta kahvi- ja teetarjoilun.

Niemisen-Venturin osakaskunta, Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry, Niemisen Urheilijat ry, Rääkkylän Sintsin Marttayhdistys ry


Kylätoimijoiden yhteinen kyläpäivä 2.7.2016

 • Yhteistyössä em. yhdistysten kanssa toteutettiin Kylätoimijoiden yhteinen kyläpäivä 2.7.2016 Niemisen Urheilutalolla, josta tarkemmin tämän kertomuksen kohdassa ”Tilaisuudet”.

Pilkkikisat 26.3.2016

 • Osakaskunnan ja metsästysyhdistyksen perinteiset pilkkikisat pidettiin Iitan kodalla Piimälahdella pääsiäislauantaina 26.3.2016. Kyläyhdistyksen väki oli mukana toteuttamassa tapahtumaa järjestämällä kodalla makkaranpaiston ja kahvituksen. Osakaskunta ja metsästysyhdistys vastasivat kustannuksista. Tapahtuma keräsi paikalle yli 50 kyläläistä ja mökkiläistä, kilpailuun osallistui 40 pilkkijää.
 • Niemisen-Venturin osakaskunnan kanssa tehtiin yhteistyötä myös Kylmäpohja- projektiin liittyen.

Eläkeliiton Rääkkylän yhdistys ry ja Rääkkylän Sintsin Marttayhdistys ry


Kesäteatteriretki 19.7.2016

 • Järjestöjen yhteinen kesäteatterimatka suuntautui edellisvuoden tapaan Joensuuhun Utran Uittotuvalle. Näytöksenä oli Marko Pölösen ohjaama ”Laula minulle rakkaudesta”. Kyläyhdistyksen puolesta yhteyshenkilönä toimi Taina Tolvanen.

Murtoniemi

 • Talkoot 18.5.2016: Laavu ja WC-tila puhdistettiin talven jäljiltä. Laavun ympäristö ja ranta haravoitiin. Mukana Murtoniemi- talkoissa olivat Raija Helmi, Paula Mikkonen, Minna Tikka ja Leena Kettunen. Hannu Helmi teki tarvittavat kunnostustyöt.

Kylmäpohja - projekti

Ruovikoiden niitot ja uimarannan siivous heinä- lokakuussa

 • Kylmäpohjan rannan kunnostusta jatkettiin heinäkuussa 2016 ruovikoiden niitoilla. Niitot kustansi kyläyhdistys. Myös Rääkkylän kunnalta saatu kylätoiminta-avustus käytettiin niitoista aiheutuneisiin kuluihin.
 • Niittojen lisäksi uimarantaa puhdistettiin siihen kulkeutuneesta murasta kyläläisten ja mökkiläisten talkootyönä 3.7.2016 – 17.10.2016 välisenä aikana 61 talkootunnin verran. Risto Soininen ja Mikko Hirvonen kuljettivat murat pois ranta-alueelta.
 • Rääkkylän kunnan vapaa-aikatoimelle lähetettiin raportti tehdystä talkootyöstä. Raportin pohjalta R:län kunnan vapaa-aikatoimen määrärahoista maksettiin kyläyhdistykselle 610 €.

Penkereen puuston ja pensaiden poisto, jokivarren ja grillikodan ympäristön raivaus

 • Marraskuussa Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi kyläyhdistykselle rahoitusta maapenkereen puuston ja pensaiden poistamiseen. ELY-keskukselta saatu tuki 2500 € kattoi kustannuksista puolet, toinen puoli katettiin talkootyöllä.
  Talkoot pidettiin marraskuun 10. päivä 2016. Kyläyhdistyksen, Niemisen-Venturin Osakaskunnan ja Niemisen Seudun Metsästysyhdistyksen yhteistyönä penkereen puut ja pensaat poistettiin ja grillikodan ja jokivarren ympäristö siistittiin. Koneurakoitsijana toimi Mikko Hirvonen. Hän myös koordinoi ja ohjasi 15 talkoolaisen työtä. Talkoolaisten muonituksesta grillikodalla huolehtivat Taina ja Martti Tolvanen, Kaija Hyvärinen ja Paula Mikkonen.
 • Talkootöitä Kylmäpohjassa jatkettiin varsinaisen talkoopäivän jälkeenkin urakoitsijan ja kyläyhdistykseläisten voimin. Suuri osa rangoista tehtiin polttopuiksi kyläyhdistyksen ja osakaskunnan tarpeisiin, osa kerättiin kasoihin pois kuljetettavaksi. Osa jäi odottamaan tulevaa kevättä. Talkootunteja kertyi 10.11.2016 – 30.11.2016 välisenä aikana 86, talkoolaisia kyläyhdistyksestä, osakaskunnasta ja metsästysyhdistyksestä oli yhteensä18.

Marraskuussa kyläyhdistys haki ympäristöministeriöltä P-K:n ELY:n kautta rahoitusta penkereen poistoon 4500 €. Penkereen poiston kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 9000 €.


www-sivut

Ydistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.nieminen-sintsi.net. Edellisvuosien tapaan kotisivuilla jaettiin tietoa yhdistyksen hallinnosta, tapahtumista, mökkivuokrauksesta, Kylmäpohja-projektista jne. Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan palvelut löytyivät edelleen samasta osoitteesta. Mainostulot ja vesiosuuskunnan kuukausimaksut kattoivat sivujen ylläpitokustannukset.

 

Hallitus

Tuloslaskelma ja tase 2016

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry     
Tilinpäätös 31.12.2016          
    Vars.toiminta     Vuokramökki   Tilaisuudet Kylmäpohja   Yhteensä
Tuloslaskelma          
1.1.-31.12.2016          
Tulot          
Vuokrat   2 800,00     2 800,00
ELY-tuki       2 500,00 2 500,00
Talkoot       2 520,00 2 520,00
Muut tuotot 110,10   790,00 1 860,00 2 760,10
Yhteensä 110,10 2 800,00 790,00 6 880,00 10 580,10
           
Menot          
Palkat ja palkkiot, sosk 75,00     75,00
Vuokrat     100,00   100,00
Tapaturmavakuutus 110,67     110,67
Ostetut palvelut   241,80 6 508,30 6 750,10
Talkoot     2 520,00 2 520,00
Kilometrikorvaukset 393,04 50,37 135,50   578,91
Käyttö- ja ylläpitokulut 6,86 6,85   13,71
Tiehoitomaksut       0,00
Kiinteistön hoitokulut 26,41 12,67   39,08
Jäsenmaksut 165,00       165,00
Konttoritarvikkeet 33,98       33,98
Luvat         0,00
Ilmoitukset         0,00
ATK-kustannukset 91,66       91,66
Vakuutukset 63,75 18,54     82,29
Tarvikkeet 81,25 1 733,46 618,28   2 432,99
Muut kulut 165,65       165,65
Yhteensä 1 213,27 2 063,69 853,78 9 028,30 13 159,04
           
Kate -1 103,17 736,31 -63,78 -2 148,30 -2 578,94
Jäsenmaksut 480,00       480,00
Varainhankinta 660,00       660,00
Korkotuotot 6,86       6,86
Tilikauden tulos 43,69 736,31 -63,78 -2 148,30 -1 432,08
           

Tase 31.12.16        
Vastaavaa     Vastattavaa      
Muut saamiset 2 500,00   Yhdistyspo 515,69    
Siirtosaamiset 55,61   Ed.tilik. voitto   6 766,52    
Kassa 83,25   Tilik. Tappio -1 432,08    
Rlän Op-hanktili-4639 23,03   Siirtovelat      
Rlän Op-28809 3 188,24        
Yhteensä 5 850,13   Yhteensä 5 850,13    

Kevätkokouksen pöytäkirja 2017

VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

 • Aika: 13.3.2017 klo 18.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo
 • Läsnä:
  • Hannu Helmi
  • Kaija Hyvärinen
  • Leena Kettunen
  • Martti Kettunen
  • Paula Mikkonen
  • Antti Silvennoinen
  • Minna Tikka
  • Taina Tolvanen
  • Tuovi Vaaranta
  • Keijo Vainio
 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaija Hyvärinen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Minna Tikka ja Martti Kettunen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu oli nähtävillä kylien ilmoitustauluilla ja yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net 27.2.2017 lähtien. Liite 1.
  Kokouksessa oli läsnä kymmenen (10 ) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi,
  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.___________________________
Kaija Hyvärinen puh.joht.

___________________________
Leena Kettunen sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________
Minna Tikka pöytäkirjan tarkastaja

___________________________

Martti Kettunen