Etusivu

Syyskokouksen pöytäkirja 2016

Aika: 7.11.2016 klo 18.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi hallituksen jäsen
 • Kaija Hyvärinen yhdistyksen jäsen
 • Juhani Kettunen yhdistyksen jäsen
 • Leena Kettunen hallituksen pj.
 • Martti Kettunen yhdistyksen jäsen
 • Leena Kostamo hallituksen jäsen
 • Paula Mikkonen hallituksen varajäsen
 • Antti Silvennoinen hallituksen jäsen
 • Liisa Soininen yhdistyksen jäsen
 • Minna Tikka hallituksen varapj.
 • Taina Tolvanen hallituksen jäsen
 • Tuovi Vaaranta hallituksen jäsen
 • Keijo Vainio yhdistyksen jäsen         (Osallistujalista: LIITE 1)
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuovi Vaaranta ja Taina Tolvanen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan Kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon ja Sintsin ilmoitustauluilla sekä kyläyhdistyksen www -sivuilla 25.10.2016. Kutsu lähetettiin myös sähköpostitse ja tekstiviestinä niille yhdistyksen jäsenille, joiden ko. yhteystiedot olivat käytettävissä.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä oli kolmetoista (13) yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  LIITE 2
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
  Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017. LIITE 4
 7. Talousarvio vuodelle 2017
  Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017. LIITE 5
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017
  Päätettiin, että jäsenmaksut pidetään ennallaan: 10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka. Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  Hannu Helmi varaj. Väinö Jordan
  Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  Taina Tolvanen varaj. Kaija Hyvärinen
  Tuovi Vaaranta varaj. Paula Mikkonen
  Keijo Vainio varaj. Leena Kostamo
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.
 12. Muut asiat
  Hallitukselle ei ole tullut kirjallisia esityksiä muihin asioihin liittyen.
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:47.

___________________________
Juhani Kettunen puheenjohtaja

___________________________
Leena Kettunen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

__________________________
Tuovi Vaaranta

__________________________
Taina Tolvanen

Kevätkokouksen pöytäkirja 2016

Aika: 21.03.2016 klo 18:00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Kaija Hyvärinen
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Martti Kettunen
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 • Taina Tolvanen
 • Tuovi Vaaranta
 • Lista osallistujista liitteenä 1
 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.

 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Minna Tikka ja Martti Kettunen.

 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen julkaistiin kylien ilmoitustauluilla 10.-11.3.2016. Liite 2.
  Ilmoitus julkaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla www.nieminen-sintsi.net 10.3.2016.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin, että
  kohtaan 8 Muut mahdolliset asiat lisättiin tiedote hallituksen päätöksestä muuttaa vuoden 2016 talousarviota Kylmäpohjan osalta. Liite 3.

 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. Liitteet 4, 5 ja 6.

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 8. Muut mahdolliset asiat
  Hallitus tiedotti varsinaiselle kevätkokoukselle päätöksestään muuttaa vuoden 2016 talousarviota Kylmäpohjan kunnostusten osalta.
  Perusteluna muutokselle on, että vuoden 2016 alussa yhdistyksen Keski-Karjalan Jetina ry:lle jättämä rahoitushakemus hylättiin.
  Kesällä 2015 aloitettuja ruovikoiden niittoja vesialueella päätettiin kuitenkin jatkaa, ja tulevan kesän niittoihin varattiin talousarviossa 3000 euroa Rääkkylän kunnalta saadun 1000 euron toiminta-avustuksen lisäksi. Liite 7.
  Muita asioita ei ollut.

 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:41.

 

__________________________
Juhani Kettunen puheenjohtaja

__________________________
Leena Kettunen sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___________________________
Minna Tikka

___________________________
Martti Kettunen

Tuloslaskelma ja tase 2015

Tuloslaskelma

Tulot  
Vuokrat 3 867,00
Muut tuotot 3 821,90
Yhteensä 7 688,90
   
Kulut  
Palkat ja sos.kul  40,00
Toimitilavuokrat 40,00
Tapaturmavakuutus 120,38
Ostetut palvelut 3 102,50
Kilometrokorvaukset 570,03
Käyttö- ja ylläpitokulut 42,41
Tiehoitomaksut 254,80
Kiinteistönhoitokulut 80,10
Jäsenmaksut 105,00
Konttoritarvikkeet 405,24
Luvat 25,00
Ilmoitukset 21,14
ATK-kustannukset 88,91
Vakuutukset 52,50
Tarvikkeet 2 473,88
Muut kulut 195,76
Yhteensä 7 617,65
   
Kate 71,25
   
Jäsenmaksut 510,00
Varainhankinta 740,00
Korkotuotot 6,35
Ylijäämä 1 327,60

Tase

  31.12.15   31.12.15
Vastaavaa   Vastattavaa  
Siirtosaamiset 162,23 Yhdistyspääoma 515,69
Kassa 83,25 Ed.tilik. voitto 5 438,92
Rlän Op-hanketili-4639 31,83 Tilik. voitto 1 327,60
Rlän Op-28809 7 164,90  Siirtovelat 160,00
Yhteensä 7 442,21 Yhteensä 7 442,21

Syyskokouksen pöytäkirja 2015

Aika: 26.11.2015 klo 18.00

Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Kaija Hyvärinen
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Leena Kostamo
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 • Taina Tolvanen
 • Tuovi Vaaranta  
  LIITE 1
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.

 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Helmi ja Taina Tolvanen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon, Sintsin ja Vahalahden ilmoitustauluilla sekä kyläyhdistyksen www -sivuilla 17.11.2015. Kutsu julkaistiin myös Sanomalehti Karjalaisen Kyläyhdistykset -palstalla 18.11.2015.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä olivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet sekä kaksi yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.      LIITE 2

 5. Esityslistan hyväksyminen
  Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
  Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016. LIITE 3

 7. Talousarvio vuodelle 2016
  Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016. LIITE 4

 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2016
  Päätettiin, että edellisinä vuosina käytössä ollut 20 € / perhe poistetaan. Vuoden 2016 jäsenmaksut pidetään muutoin ennallaan: 10 € / henkilö, 30 € / yritykset ja yhteisöt.

 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.

 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka. Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  Hannu Helmi varaj. Väinö Jordan
  Leena Kostamo varaj. Henna Pakarinen
  Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  Taina Tolvanen varaj. Kaija Hyvärinen
  Tuovi Vaaranta varaj. Paula Mikkonen

 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.

 12. Muut asiat
  Muita asioita ei ollut.

 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.


Juhani Kettunen, puheenjohtaja
Leena Kettunen, sihteeri

Olemme tarkastaneett pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
Hannu Helmi
Taina Tolvanen

Kevätkokouksen pöytäkirja 2015

Aika: 18.03.2015 klo 18.30
Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi
 • Juhani Kettunen
 • Leena Kettunen
 • Paula Mikkonen
 • Antti Silvennoinen
 • Minna Tikka
 • Tuovi Vaaranta

Osallistujalista liittenä 1

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.

 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Paula Mikkonen ja Minna Tikka.

 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen julkaistiin seuraavasti:
  1. Rivi-ilmoitus sanomalehti Karjalaisessa 9.3.2015, liite 2
  2. Ilmoitukset kylien ilmoitustauluilla 9.3.2015, liite 3
  3. Kutsu kevätkokoukseen www.nieminen-sintsi.net -sivuilla 10.3.2015
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 5. Esityslistan hyväksyminen
  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 4.

 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
  Esitettiin kokoukselle vuosikertomus, liite 5, tilinpäätös, liite 6 ja toiminnantarkastajan lausunto, liite 7.

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 8. Muut mahdolliset asiat.
  Hallitus ei esittänyt varsinaiselle kevätkokoukselle muita asioita.

 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

 

Juhani Kettunen, puheenjohtaja
Leena Kettunen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Paula Mikkonen
Minna Tikka