Alueen historiaa

Kyläkoulujen historiaa – Niemisen ja Kompakan koulut

26.9.1898

”Oli koulun juhlallinen vihkimis- ja avausjuhla suuren väkijoukon läsnäollessa. Juhla alkoi klo 12 päivällä. Wihkimispuheen piti rovasti A. Wirkkula. Johtokunnan esimies  J. Tompuri asetti opettajan virkaan ja opettaja H. Karppi piti rukouksen. Sen jälkeen pidettiin sisäänkirjoitus.”

Näin kirjattiin koulun päiväkirjaan ensimmäisen koulupäivän kohdalle 26. päivänä syyskuuta 1898. Koulun ensimmäiseksi opettajaksi johtokunta oli valinnut Heikki Karpin ja tyttöjen käsityön opettajaksi Maria Karpin. Kouluun kirjoittautui 18 poikaa ja 12 tyttöä. Kuukautta myöhemmin oppilaita oli jo 41.

Siihen aikaan tehtiin kuusipäiväistä työviikkoa, eikä ensimmäisenä syyslukukautena ollut kuin kaksi lomapäivää. Toinen niistä oli joulukuun 16. pvä, jolloin pestiin luokkahuonetta. Syyslukukausi päättyi seuraavana päivänä.
Seuraavina lukuvuosina vapaapäiviä oli jo enemmän. Elettiin keisarivallan aikaa, ja koulujen vapaapäivät liittyivät hallitsijaperheen merkkipäiviin:

”Keskiviikkona 24. marraskuuta1901 oli Hänen Keisarillisen Korkeutensa leskikeisarinna Maria Feodorovnan syntymäpäivä. Joulukuun viidentenä Hänen Keisarillisen Korkeutensa perintöruhtinas Mikael Aleksandrovitsin syntymä- ja nimipäivä ja 19. joulukuuta Hänen Majesteettinsa Keisari Suuriruhtinas Nikolai II Aleksandrovitsin nimipäivä.” Näin kertoi päiväkirja uuden vuosisadan alkuvuosina.

Vuonna 1914 koulussa oli jo 59 oppilasta, ja kunnalta pyydettiin kiireesti apuopettajatarta kouluun. Sellainen saatiinkin nopeasti. Virkaan valittiin Maria Loviisa Kinanen Rantasalmelta. Koulun kolmas opettajanvirka saatiin vuonna 1927, ja sen ensimmäinen haltija oli Aili Kurkela. Hän toimi virassaan 20 vuotta. Vuonna 1928 rakennettiin koululle lisärakennus, koska oppilaat eivät enää sopineet alkuperäiseen rakennukseen. Neliopettajaiseksi koulu muuttui vuonna 1937 ja viisiopettajaiseksi vuonna 1943. Mainittakoon, että alkuperäisen Niemisen piirin itäosasta muodostui kaksi koulupiiriä, Sintsi vuonna 1922 ja Rajaselkä vuonna 1938.

niemisen vanha koulu kompakalla

niemisen koulun toinen rakennus kompakalla

niemisen koulun oppilaat 1929

Niemisen koulun oppilaat kuvattuina koulun rappusilla vuonna 1929.
Takana opettajat Vieno Soininen, Aili Kurkela ja Antti Turunen.

Sodanjälkeisinä vuosina oppilasmäärä jatkoi kasvuaan. Esimerkiksi vuonna 1950 syntyi koulupiirissä yhteensä 32 lasta. Koska Niemisen niemestä oli kouluun Kompakalle pitkä matka, helpotettiin pienimpien oppilaiden koulumatkaa niin, että 1-2-luokka toimi Niemisen Keskikylällä Alatalossa ja myöhemmin Niemisen Pakarilassa.

niemisen koulun oppilaat 1950

Kuva otettu vanhalla Niemisen koululla Kompakalla v 1950. Opettaja Martti Lehtinen vasemmalla.

Kieskankaalla Viljo ja Aino Strandénin vastavalmistuneessa talossa toimi Rasivaaran koulupiiriin kuulunut Multamäen kansakoulu, jonne sijoitettiin tilapäisesti myös Juhmakalla ja Kieskankaalla asuvia Niemisen koulupiirin oppilaita.

multamaen kansakoulu 56 57

Multamäen kansakoulun 1-3 luokan oppilaat lukuvuonna 1956-57, opettajana Eine Herranen.

 

Vuonna 1957 valmistui Niemisen Keskikylälle uusi koulurakennus. Näin tilanahtaus saatiin ratkaistuksi samalla, kun koulupiiri jakautui kahtia. Uusi koulu sai nimen Niemisen koulu, ja entisessä koulurakennuksessa toimivasta tuli Kompakan koulu. Kompakalle oli suunniteltu rakennettavaksi uusi koulurakennus Kokonsalon tienhaaraan, mutta hanke ei ehtinyt toteutua.

niemisen koulu 1957

Vuonna 1957 valmistunut koulurakennus Niemisen Keskikylällä.

niemisen koulun oppilaat 1959 60

Niemisen koulun oppilaat lukuvuonna 1959-1960, opettajat Jorma Rouvinen ja Mirjam Hirvonen.

kompakan koululaisia

Vuonna 1970 Kompakan ja Niemisen koulut yhdistettiin, ja koulun nimeksi tuli Kompakan koulu ja paikaksi uudempi koulurakennus Niemisessä. Viisitoista vuotta myöhemmin, vuonna 1985 Kompakan koulun nimi muuttui jälleen Niemisen kouluksi, ja seuraavana vuonna rakennukseen tehtiin laaja peruskorjaus. Tämän jälkeen koulu toimi vielä kaksitoista vuotta, ja lakkautettiin vuonna 1998. Koulu ehti toimia tasan 100 lukuvuotta.

Lisää tietoa koulujen historiasta löytyy Rääkkylä-Seuran kotisivuilta.

Lähteet:

  • Opettaja Jorma Rouvinen
  • "Niemisen koulun historiaa vanhojen valokuvien kertomana" -DVD (Jorma Rouvinen)