Kylmäpohjan rannan kunnostus

Kylmäpohjan rannan kunnostus

Oriveden ranta-alueisiin kuuluva Kylmäpohjan uimaranta sijaitsee Hammaslahti – Rasivaara -tien varressa. Ranta on ollut aikoinaan lapsille sopiva, loivasti syvenevä hiekkaranta. Uimarannan ruovikoituminen ja hiekan päälle Kylmäojaa pitkin kulkeutuva humus ovat kuitenkin pilanneet rantaa ja heikentäneet merkittävästi veden laatua. Myös vedenvirtauksia estävällä rantatöyräällä on haitallinen vaikutus veden laatuun.
Keskeisen sijaintinsa vuoksi ranta on kyläläisten suosima kokoontumis- ja virkistäytymispaikka, ja sen kunnostus ympäristöineen on ollut asukkaiden toiveena kauan. Uimarannan kuntoon saattaminen edellyttää sekä Kylmäojan valuma-alueiden että vesialueen kunnostustoimia. Ranta-alueella sijaitsevien rakennusten peruskorjaus ja lähiympäristön siistiminen sisältyvät myös Kylmäpohja -projektiin.

Tapahtunutta

 • Kyläyhdistys käynnisti vuoden 2012 lopulla neuvottelut Kylmäpohjan rannan kunnostuksesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön kanssa.
 • Vuoden 2013 alkupuolella ELY-keskus tilasi OTSO Metsäpalveluilta Kylmäpohjanjoen valuma-alueen kunnostuksen suunnittelutyön. Sen rahoittamisesta vastasivat ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikkö ja kyläyhdistys. Suunnitellut kunnostustoimet sisältävät vesiensuojelurakenteita sekä metsäisellä ja että maatalousvaltaisella alueella. ( Katso kartta >> )

Metsäinen valuma-alue:

 • Vuoden 2014 elokuussa Kylmäpohjanjoen metsäisen valuma-alueen maaomistajat antoivat suostumuksensa vesiensuojelurakenteiden tekemiseksi mailleen, ja samoin elokuussa 2014 kyläyhdistys teki ELY-keskuksen luonnonhoitoyksikön kanssa sopimuksen kyseisen alueen kunnostuksista. Kunnostustyöt toteutettiin vuoden 2014 loppupuolella. Rahoitukseen osallistuivat kyläyhdistyksen ja ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön lisäksi Rääkkylän kunta, alueen yhteisöt, maatilalliset ja mökkiläiset. ( Kartta tehdyistä kunnostuksista >> )

kylmaoja1 esikatselukylmaoja1 esikatselukylmaoja1 esikatselu

Maatalousvaltainen valuma-alue:

 • Maatalousvaltaisilla valuma-alueilla tarvitaan samankaltaisia kunnostustoimia: tukirakenteita, pohjapatoja ja laskeutusaltaita. Virtaavan veden aiheuttama eroosio jatkuu, ja humus kulkeutuu edelleen jokea pitkin Kylmäpohjan rantaan. Kunnostustoimia koskevat neuvottelut maanomistajien kanssa jatkuvat.

 kylmaoja4 esikatselukylmaoja5 esikatselukylmaoja6 esikatselukylmaoja7 esikatselu

Ruovikoiden niitot Kylmäpohjan rannassa 2015

 • Ruovikoiden niitto Kylmäpohjan rannassa aloitettiin 24.7.2015. Niitoista vastasi yrittäjä Mikko Hirvonen, ja ne kestivät viikon ajan. Ensimmäisenä niittopäivänä puhdistettiin uimaranta, apumiehenä toimi Leo Honkanen.

ruovikonniitto1 esikatselu ruovikonniitto2 esikatselu ruovikonniitto3 esikatselu ruovikonniittosuunnitelma esikatselu

 • Niitot päättyivät 6.8.2015. Uimaranta puhdistettiin kokonaan, ja kyytiä saivat myös aallonmurtajatöyrään vasemman puolen ruovikot. Toisena talkooapulaisena niittotyössä oli kunnan vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen. Tämänkertainen niittoalue oli seitsemän hehtaarin suuruinen, ja läjitysalueelle kuljetettiin lähes kolmekymmentä traktorin peräkärryllistä ruovikkoa. Niitot kustansi Niemisen-Venturin Osakaskunta ja Oriveden kalastusalue.
  YLE Pohjois-Karjala uutisoi niitoista 4.8.2015.

niittokone esikatseluniitettykylmapohja esikatselu

Kylmäpohjan ranta-alue:

 • Kylätoimijoiden ja kunnan vapaa-aikatoimen yhteisneuvottelussa syyskuussa 2015 käsiteltiin ranta-alueen kunnostus- ja rahoitussuunnitelma ensisijaisena tavoitteena palauttaa kyläläisille puhdas, turvallinen ja viihtyisä uimaranta. Kyläyhdistyksen tekemän ilmoituksen pohjalta ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikkö antoi lausunnon, jonka mukaisesti vesialueelle tehty maapenger voidaan poistaa ilman aluehallintoviraston lupaa. 

kylmapohjan niittokarttaVuosi 2016

 • Vuoden 2016 alussa Keski-Karjalan Jetina ry:lle jättämämme Kylmäpohjan vesi- ja ranta-alueen kunnostusta koskenut rahoitushakemus hylättiin, koska Kylmäojan maatalousvaltaisen valuma-alueen kunnostustoimet eivät ole toteutuneet suunnitellussa aikataulussa.

 • Kylmäpohjan rannan kunnostusta jatkettiin kuitenkin heinäkuussa 2016 ruovikoiden niitoilla. Niittojen lisäksi uimarantaa puhdistettiin siihen kulkeutuneesta murasta heinäkuusta lokakuulle saakka. Rannan puhdistaminen on tapahtunut talkoovoimin, niitot kustansi kyläyhdistys. Rääkkylän kunnalta saatu kylätoiminta-avustus käytettiin myös niitoista aiheutuneisiin kuluihin.

niitot alkavat2niitot alkavat1

 • Marraskuussa Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi kyläyhdistykselle rahoitusta penkereen puuston poistamiseen. ELY-keskukselta saatu tuki kattoi kustannuksista puolet, toinen puoli katettiin talkootyöllä. Niinpä 10.11.2016 Kylmäpohjassa pidettiin kyläyhdistyksen ja Niemisen-Venturin osakaskunnan yhteiset raivaustalkoot. Penkereen puut ja pensaat poistettiin, ja samalla siistittiin myös grillikodan ja jokivarren ympäristö. Koneurakoitsijana toimi Mikko Hirvonen. Hän myös koordinoi ja ohjasi talkootyötä.
  Töitä Kylmäpohjassa jatkettiin varsinaisen talkoopäivän jälkeenkin urakoitsijan ja kyläyhdistykseläisten voimin. Suuri osa rangoista tehtiin polttopuiksi kyläyhdistyksen ja osakaskunnan tarpeisiin, osa kerättiin kasoihin pois kuljetettavaksi. Osa jää odottamaan ensi kevättä.
  Kylmäpohja-projekti jatkuu vuosina 2017-2018 mm. ruovikoiden niitoilla ja mahdollisesti töyrään poistolla, mikäli rahoitus järjestyy.  

marraskuu2016 1marraskuu2016 2marraskuu2016 3


 Vuosi 2017

 • Kevättalvella jääkelien aikaan osakaskunta kuljetti polttopuita kodille Laitasaareen, Petäjäluodolle ja Iitan saareen. Toukokuussa kyläyhdistys vei osan jäljelle jääneistä puista Vuoniemen mökille ja Murtoniemen laavulle, loput jätettiin Kylmäpohjan grillikodalle.
 • Kesäkuussa Avoimet Kylät -päivänä 10.6. pidettiin Kylmäpohjassa talkoot, jolloin edellisenä syksynä rantametsikössä aloitettu risusavotta saatiin päätökseen. Uimarannalle kertynyt mura ja ruo´ot korjattiin pois koneellisesti samana päivänä. Muran haravointia rannasta on jatkettu koko kesän ajan vapaaehtoisvoimin, ja se jatkuu edelleen.
 • Kevään ja kesän aikana kunnostettiin ranta-alueella olevat rakennukset. Grillikodan katto uusittiin, piisi pellitettiin, kodan ilmanvaihtoa parannettiin ja kodan keskellä oleva tukipylväs uusittiin. Pukukoppi-varastorakennus on peruskorjattu ja maalattu. Loppukesällä ranta-aluetta siistittiin, pukukoppi-varstorakennukseen asennettiin räystäskouru ja ränni ja varasto tyhjennettiin ja siivottiin. Ruovikoita niitettiin nyt jo kolmannen kerran ja rannasta haravoidut murat on kuljetettu lähiseudulle maanparannusaineeksi.

kevat kesa 2017 1kevat kesa 2017 2kevat kesa 2017 4kevat kesa 2017 5kevat kesa 2017 3kevat kesa 2017 7 kevat kesa 2017 8 kevat kesa 2017 9 kevat kesa 2017 6

 • Marraskuun loppupuolella poistettiin Ruukinlahtea halkova maapenger. Siihen liittyen uimapaikan pysäköintialue ja grillikodalle sekä veneenlaskupaikalle johtavat tiet kunnostettiin. Rannan pengerrys eroosion hillitsemiseksi sekä teiden ja parkkipaikan viimeistelytyöt tehdään kevään 2018 aikana. Urakoitijana on Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina.

 Vuosi 2018

 • Jäitten lähdettyä touko - kesäkuussa toteutettiin rannan pengerrystyöt ja teiden ja parkkipaikan kunnostuksia jatkettiin. Rantaan kertynyttä muraa ja ruokoja kerätään pois sekä koneellisesti että käsin haravoiden. Tavoitteena on saada ranta uimakelpoiseksi kesän aikana. Rakennusten kunnostamisia jatketaan, myös ruovikoiden niitot jatkuvat kesän aikana. Kyläyhdistys toivoo, että kyläläiset ja kesäasukkaat tulisivat mukaan rannan haravoimistalkoisiin. Omat haravat mukaan, rannan tuntumassa on kauha, johon murat on hyvä heittää.
  Peruskorjattu grillikota tarjoaa hyvät puitteet vaikkapa kesäkahvitteluun... 

alkukesa 2018 7alkukesa 2018 6alkukesa 2018 2alkukesa 2018 3alkukesa 2018 4alkukesa 2018 5alkukesa 2018 1

 • Heinäkuussa maalattiin grillikota ja WC. Rannan haravointia jatkettiin ja rantametsikkö vesottiin.
 • Elokuun alussa alkoivat ruovikoiden niitot neljännen kerran. 
 • Lahden vesi on ollut koko kesän uimakelpoista, ja murasta puhdisttettu uimapaikka on ollut ahkerassa käytössä koko kesän ajan. 

kesa 2018 1kesa 2018 2kesa 2018 3kesa 2018 4kesa 2018 5kesa 2018 6kesa 2018 7