Kylmäpohjan rannan kunnostus

Kylmäpohjan rannan kunnostus

Oriveden ranta-alueisiin kuuluva Kylmäpohjan uimaranta sijaitsee Hammaslahti – Rasivaara -tien varressa. Ranta on ollut aikoinaan lapsille sopiva, loivasti syvenevä hiekkaranta. Uimarannan ruovikoituminen ja hiekan päälle Kylmäojaa pitkin kulkeutuva humus ovat kuitenkin pilanneet rantaa ja heikentäneet merkittävästi veden laatua. Keskeisen sijaintinsa vuoksi ranta on kyläläisten suosima kokoontumis- ja virkistäytymispaikka, ja sen kunnostus ympäristöineen on ollut kyläläisten toiveena jo useita vuosia. Uimarannan kuntoon saattaminen edellyttää kuitenkin Kylmäojan valuma-alueiden kunnostusta.

Tapahtunutta:

 • Kyläyhdistys käynnisti vuoden 2012 lopulla neuvottelut Kylmäpohjan rannan kunnostuksesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön kanssa.
 • Vuoden 2013 alkupuolella ELY-keskus tilasi OTSO Metsäpalveluilta Kylmäpohjanjoen valuma-alueen kunnostuksen suunnittelutyön. Sen rahoittamisesta vastasivat ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikkö ja kyläyhdistys. Suunnitellut kunnostustoimet sisältävät vesiensuojelurakenteita sekä metsäisellä ja että maatalousvaltaisella alueella. ( Katso kartta >> )

Metsäinen valuma-alue:

 • Vuoden 2014 elokuussa Kylmäpohjanjoen metsäisen valuma-alueen maaomistajat antoivat suostumuksensa vesiensuojelurakenteiden tekemiseksi mailleen, ja samoin elokuussa 2014 kyläyhdistys teki ELY-keskuksen luonnonhoitoyksikön kanssa sopimuksen kyseisen alueen kunnostuksista. Kunnostustyöt toteutettiin vuoden 2014 loppupuolella. Rahoitukseen osallistuivat kyläyhdistyksen ja ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön lisäksi Rääkkylän kunta, alueen yhteisöt, maatilalliset ja mökkiläiset. ( Kartta tehdyistä kunnostuksista >> )

kylmaoja1 esikatselukylmaoja1 esikatselukylmaoja1 esikatselu

Maatalousvaltainen valuma-alue:

 • Maatalousvaltaisilla valuma-alueilla tarvitaan samankaltaisia kunnostustoimia: tukirakenteita, pohjapatoja ja laskeutusaltaita. Virtaavan veden aiheuttama eroosio jatkuu, ja humus kulkeutuu edelleen jokea pitkin Kylmäpohjan rantaan. Kunnostustoimia koskevat neuvottelut maanomistajien kanssa jatkuvat.

 kylmaoja4 esikatselukylmaoja5 esikatselukylmaoja6 esikatselukylmaoja7 esikatselu

Ruovikoiden niitot Kylmäpohjan rannassa 2015:

 • Ruovikoiden niitto Kylmäpohjan rannassa aloitettiin perjantaina 24.7.2015. Niitoista vastasi yrittäjä Mikko Hirvonen, ja ne kestivät viikon ajan. Ensimmäisenä niittopäivänä puhdistettiin uimaranta, apumiehenä toimi Leo Honkanen.

ruovikonniitto1 esikatselu ruovikonniitto2 esikatselu ruovikonniitto3 esikatselu ruovikonniittosuunnitelma esikatselu

 • Niitot päättyivät torstaina 6.8.2015. Uimaranta puhdistettiin kokonaan, ja kyytiä saivat myös aallonmurtajatöyrään vasemman puolen ruovikot. Toisena talkooapulaisena niittotyössä oli kunnan vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen. Tämänkertainen niittoalue oli seitsemän hehtaarin suuruinen, ja läjitysalueelle kuljetettiin lähes kolmekymmentä traktorin peräkärryllistä ruovikkoa. Niitot kustansi Niemisen-Venturin Osakaskunta ja Oriveden kalastusalue.
  YLE Pohjois-Karjala uutisoi niitoista 4.8.2015.

niittokone esikatseluniitettykylmapohja esikatselu

Kylmäpohjan ranta-alue:

 • Kylätoimijoiden ja kunnan vapaa-aikatoimen yhteisneuvottelussa syyskuussa 2015 käsiteltiin ranta-alueen kunnostus- ja rahoitussuunnitelma ensisijaisena tavoitteena palauttaa kyläläisille puhdas, turvallinen ja viihtyisä uimaranta. Kyläyhdistyksen tekemän ilmoituksen pohjalta ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikkö antoi lausunnon, jonka mukaisesti vesialueelle tehty maapenger voidaan poistaa ilman aluehallintoviraston lupaa. 

kylmapohjan niittokarttaVuosi 2016:

 • Vuoden 2016 alussa Keski-Karjalan Jetina ry:lle jättämämme Kylmäpohjan vesi- ja ranta-alueen kunnostusta koskenut rahoitushakemus hylättiin, koska Kylmäojan maatalousvaltaisen valuma-alueen kunnostustoimet eivät ole toteutuneet suunnitellussa aikataulussa.

 • Kylmäpohjan rannan kunnostusta jatkettiin kuitenkin heinäkuussa 2016 ruovikoiden niitoilla. Niittojen lisäksi uimarantaa puhdistettiin siihen kulkeutuneesta murasta heinäkuusta lokakuulle saakka. Rannan puhdistaminen on tapahtunut talkoovoimin, niitot kustansi kyläyhdistys. Rääkkylän kunnalta saatu kylätoiminta-avustus käytettiin myös niitoista aiheutuneisiin kuluihin.

niitot alkavat2niitot alkavat1

 • Marraskuussa Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi kyläyhdistykselle rahoitusta maapenkereen puuston poistamiseen. ELY-keskukselta saatu tuki kattoi kustannuksista puolet, toinen puoli katettiin talkootyöllä. Niinpä 10.11.2016 Kylmäpohjassa pidettiin kyläyhdistyksen ja Niemisen-Venturin osakaskunnan yhteiset raivaustalkoot. Penkereen puut ja pensaat poistettiin, ja samalla siistittiin myös grillikodan ja jokivarren ympäristö. Koneurakoitsijana toimi Mikko Hirvonen. Hän myös koordinoi ja ohjasi talkootyötä.
  Töitä Kylmäpohjassa on jatkettu varsinaisen talkoopäivän jälkeenkin urakoitsijan ja kyläyhdistykseläisten voimin. Suuri osa rangoista on tehty polttopuiksi kyläyhdistyksen ja osakaskunnan tarpeisiin, osa on kerätty kasoihin pois kuljetettavaksi. Osa jää odottamaan ensi kevättä.
  Kylmäpohja-projekti jatkuu vuosina 2017-2018 mm. ruovikoiden niitoilla ja mahdollisesti töyrään poistolla, mikäli rahoitus järjestyy.  

marraskuu2016 1marraskuu2016 2marraskuu2016 3


 Vuosi 2017:

 • Kevättalvella jääkelien aikaan osakaskunta kuljetti polttopuita kodille Laitasaareen, Petäjäluodolle ja Iitan saareen. Toukokuussa kyläyhdistys vei osan jäljelle jääneistä puista Vuoniemen mökille ja Murtoniemen laavulle, loput jätettiin Kylmäpohjan grillikodalle.
 • Kesäkuussa Avoimet Kylät -päivänä 10.6. pidettiin Kylmäpohjassa talkoot, jolloin edellisenä syksynä rantametsikössä aloitettu risusavotta saatiin päätökseen. Uimarannalle kertynyt mura ja ruo´ot korjattiin pois koneellisesti samana päivänä. Muran haravointia rannasta on jatkettu koko kuluvan kesän ajan vapaaehtoisvoimin, ja se jatkuu edelleen.
 • Ranta-alueella olevat rakennukset on kunnostettu kevään ja kesän aikana: grillikotaan on tehty uusi katto, pukukoppi- varastorakennus on peruskorjattu.

kevat kesa 2017 1kevat kesa 2017 2kevat kesa 2017 4kevat kesa 2017 3kevat kesa 2017 5kevat kesa 2017 6