2011

Tapahtumat 2011

Kyläyhdistyksen ja seurakunnan edustajat koolla Niemisen hautausmaalla

Kyläyhdistyksen ja Rääkkylän seurakunnan yhteinen hautausmaakatselmus pidettiin seurakunnan koollekutsumana Niemisen hautausmaalla 26.5.2011 klo 14.00 alkaen. Katselmuksen puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eija Mutanen Sintsistä.

Yhdistykseläisten ja seurakunnan luottamushenkilöiden taholta esille tulleet parannusehdotukset, toiveet ja ideat kirjattiin muistiin kirkkoneuvoston ja -valtuuston Niemisen hautausmaata koskevia päätöksiä varten.

Katselmus päättyi kyläyhdistyksen järjestämään kahvitarjoiluun.