2011

Tapahtumat 2011

Onkamojärvien kunnostusten informaatiotilaisuus

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry ja Pohjois-Karjalan Metsäkeskus pitivät Onkamojärvien kunnostuksista yhteisen informaatiotilaisuuden Niemisen Urheilutalolla lauantaina 15.10. Tilaisuudessa esiteltiin toimenpiteitä, joita Onkamojärvien veden laadun parantamiseksi on tähän mennessä tehty ja mitä suunnitelmia on vireillä.

onkamoinfo2-ruovikonniitto-esikatseluAsioiden esittelijöinä ja keskustelijoina olivat mukana kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston puheenjohtaja Eero Reijonen eduskunnasta, ympäristönhoitoyksikön päällikkö Janne Kärkkäinen ELY:stä, metsäneuvoja Janne Raassina Pohjois-Karjalan Metsäkeskuksesta ja hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:stä.

Eero Reijonen kertoi Onkamojärvien kunnostushankkeiden suunnittelun ja rahoitusjärjestelyjen sattuneen "kreivin" aikaan. Vuoden 2012 valtion budjetti ei sisällä rahaa hoitokalastukseen sisävesille. Rahoituksen määrärahoja, joilla mm. Pohjois-Karjalan Metsäkeskus on tehnyt 2010 alkaen ja tekee vielä ensi vuonna Onkamojärvien metsäisten valuma-alueiden kunnostuksia, on valtion vuoden 2012 budjetissa karsittu huomattavasti.

Vuonna 2010 aloitetut ja tähän mennessä toteutetut kunnostustoimet Onkamojärvillä

onkamoinfo2-laskeutusallas-esikatseluPohjois-Karjalan Metsäkeskus on tehnyt kesinä 2010 ja 2011 metsäisille valuma-alueille 19 laskeutusallasta, n. 30 lietekuoppaa, n. 30 pohjapatoa, 3 suotautumiskenttää, yhden kosteikon, ojapenkkojen loivennuksia, kaivukatkoja metsäojiin ja veden kulkureitin muutoksia, yksi puro on kunnostettu. Kunnostukset jatkuvat vielä kesällä 2012.

Maatalousvaltaisilla valuma-alueilla maanomistajat ovat saaneet rahoituksen kolmelle kosteikolle. Niitä ei ole vielä tehty. Murtolahdella on maanomistajien kanssa sovittu kosteikko- ja laskeutusallasketju. Pohjois-Karjalan Riistakeskuksen Reijo Kotilainen suunittelee ja tekee maanomistajille rahoitusanomukset. Maanomistajat hakevat ELY:ltä kunnostustoimille rahoitusta kesäkuun 2012 kesäkuun loppuun mennessä.

Kyläyhdistyksen hankkeilla vuonna 2010 on poistettu vesikasvillisuutta 30 hehtaarin alueelta ja vuonna 2011 määrä on 55,5 hehtaaria. Niitot jatkuvat vuosina 2012 ja 2013.

Särkikaloja on poistettu vuodesta 2010 alkaen 15.10.2011 saakka n. 81 000 kg. Kalastukset jatkuvat vuoden 2013 loppuun. Hankerahat riittävät vielä n. 250 000 llisäkilon kalastamiseen.

onkamoinfo2-roskakala-esikatseluOnkamojärvien veden pinta on rajusti laskenut ainakin kahtena kesänä. Hankekoordinaattori on käynnistänyt ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa keskustelut siitä, mitä asialle voisi tehdä. Tilaisuudessa ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön päällikkö Janne Kärkkäinen kertoi, että ELY-keskus selvittää padon tekemisen teknisiä mahdollisuuksia sekä erilaisten ratkaisumallien vaikutuksia vesilain mukaiseen luvan saantiin.

Hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta totesi, että sen jälkeen, kun selvitykset on tehty, tullaan saatujen tietojen pohjalta ennakkoon selvittämään, saadaanko maanomistajilta vesilain edellyttämät luvat padon rakentamiselle. Jos asialle on kannatusta riittävästi, haetaan rahoitusta suunnitteluhankkeelle. Suunnitteluhanke sisältäisi luvan hakuprosessin aluehallintovirastolta. Jos lupa saadaan, sen jälkeen käynnistetään rahoituksen hakeminen padon rakentamiseen. Koko prosessiin menee aikaa 2-3 vuotta.

Kuvat: Janne Raassina, Metsäkeskus