2018

Kylmäpohja -projekti loppusuoralla -ruovikoita niitettiin neljännen kerran

Ruovikoiden niitot Kylmäpohjassa alkoivat 3. elokuuta nyt jo neljäntenä kesänä peräkkäin. Niitoista vastasi edellisten vuosien tapaan urakoitsija Mikko Hirvonen talkooapulaisineen. 
Lahtea halkoneen maapenkereen poiston jälkeen rannassa ja ranta-alueella on tehty paljon siistimistöitä. Muraa on haravoitu rantavedestä valtavat määrät, rantametsikkö on siistitty ja viime kesänä aloitetut rakennusten kunnostukset ulkomaalauksineen on saatu päätökseen. Uimapaikka on ollut ahkerassa käytössä koko kesän, ja veden laatu on pysynyt hyvänä. 

Yli viisi vuotta kestänyt Kylmäpohja -projektimme on vähitellen päättymässä. Uimarannasta ja sen lähiympäristöstä tulee tosin jatkossakin pitää hyvää huolta, mikäli niiden halutaan säilyvän puhtaina ja turvallisina virkistäytymispaikkoina. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja hankkeemme rahoittajia – ilman talkootyötä ja julkista rahoitusta projektiamme ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.

ruovikoiden niittoa 2018 1