Uutisia ja tiedotteita

Saimaannorpalle pesimärauhaa

Pohjois-Karjalan ELY-keskus päätti asettaa maastoliikennelain 8 §:n mukaisen moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon rajatulle jääpeitteiselle vesialueelle Orivedellä, Jänisselän alueella. Kielto on voimassa vuosittain 1.1. - 15.4. välisen ajan.

Saimaannorpan pesimärauha häiriintyy helposti vieraista äänistä tai askelten tärinästä aiheuttaen pakoreaktion. On todettu, että emon usein toistuvat pakoon sukeltamiset haittaavat imetystä, minkä seurauksena poikasen vieroituspaino jää alhaiseksi ja hengissä säilymisen mahdollisuus pienenee. Kuuttien usein toistuvat sukeltamiset voivat aiheuttaa niiden kylmettymisen ja kuoleman. Pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu, sillä kelkan melu kantaa kauas.

Kartta kieltoalueesta ja tarkemmat tiedot löytyvat Niemisen-Venturin osakaskunnan sivuilta.