Ajankohtaista

Nieminen-Sintsi Vesiosuuskunnan yleinen kokous pidetään torstaina 23.3.2023 klo 18.30.

Kokouspaikka:

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan yleinen kokous 7.4.2022 klo 18.30.

Kokouspaikan osoite: Hammaslahdentie 1055, 82290 Nieminen (entinen Posti).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

 

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2020 oli 30. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenistä puhtaan veden asiakkaita on 227, puhtaan ja jäteveden asiakkaita 62 ja pelkän jäteveden 4 asiakasta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.

Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus

Erkki Pykäläinen pj., Kalervo Räsänen, Martti Tolvanen varapj., Jukka Kinnunen, Reijo Karvinen, Jyrki Hirvonen ja Seppo Kolehmainen siht.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joen Tilintarkastajat Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 7 kertaa ja osuuskuntakokous pidettiin 10.7.2020 ja kokoukseen osallistui 12 jäsentä.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2020 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2020, lähinnä vesilinjaston vuotoja ja jätevesipumppujen uusintoja.

Uusia vesiliittymiä neljä ja yksi jätevesiliittymä.

Talous ja investoinnit

Osuuskunnan liiketoiminnan liikevaihto oli 124 967 € ja liittymämaksut 12 700 euroa, jotka olivat 10 000 € enemmän, kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu johtui suurelta osin osuuskunnan jäsenelle rakennetun pitkän vesilinjan rakentamisesta. Toiminnan tulos oli 43 983 € plussalla ja poistojen jälkeen 15 543 € plussalla, sisältäen liittymämaksuja 12 700 €. Investointilainoja on pystytty lyhentämään suunnitelmien mukaisesti, eli n. 19 000 eurolla.

Talous on saatu tasaantumaan. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.
Saatavien ja maksurästien perintä hoidetaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomautuksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle. Vuosittainen saatavien määrä on korkea ja rasittaa kassavirtaa liian paljon.

Rääkkylän kunnan kanssa on edelleen neuvoteltu kunnan alueelle rakennetuista liittymistä Vahalahdessa. Kunnan omistamalle alueelle Vahalahteen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen.

Arvioita kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään Joensuun Veden ja muiden toimijoiden kansa.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös neuvoteltu, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vahalahden tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan yleinen kokous Niemisen urheilutalolla 29.6.2021 klo 19.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi sääntömuutokset.

8 § Liittymämaksu
Liittymämaksuja, jotka ovat toteutuneet ennen sääntömuutosta ei palauteta, mutta sääntömuutoksen jälkeen ne ovat taseeseen kirjattavia siirto- ja palautuskelpoisia.

16 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu 5 jäsentä ja enintään yhtä monta varajäsentä.

21 § Tilintarkastajat
Osuuskunnalla on yksi- ja varatilintarkastaja, tai tilintarkastusyhteisö.

Hallitus

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2019 oli 29. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenistä puhtaan veden asiakkaita on 223, puhtaan ja jäteveden asiakkaita 60 ja pelkän jäteveden 5 asiakasta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.

Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus

Erkki Pykäläinen pj., Kalervo Räsänen varapj., Martti Tolvanen, Jukka Kinnunen, Antti Malinen ja Seppo Kolehmainen. Varajäseninä Jyrki Hirvonen ja Anja Raatikainen siht. Kuluneen vuodenaikana hallituksesta erosi Antti Malinen ja Jyrki Hirvonen, henkilökohtaisiin syihin vedoten. Anja Raatikainen erosi loppuvuodesta hallituksesta, mutta jatkoi sihteerinä vuoden loppuun, paikkakunnalta muuton takia.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joensuun tilintarkastus Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä 8 kertaa ja osuuskuntakokous pidettiin 28.4.2019 ja kokoukseen osallistui 9 jäsentä.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2019 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2019 edellistä vuotta vähemmän.

Talous ja investoinnit

Osuuskunnan liiketoiminnan liikevaihto oli 81 600 € ja liittymämaksut 2 700 euroa, jotka olivat 10 000 € vähemmän, kuin edellisenä vuonna. Toiminnan tulos oli 31 675 € plussalla, mutta poistojen jälkeen 5 620 euroa tappiolla. Investointilainoja on pystytty lyhentämään suunnitelmien mukaisesti, eli n. 15 000 eurolla.

Kahden vuoden investoinnit, varavoimala ja kaksi mittarikaivoa rasittavat kassaa, mutta kaikesta on selvitty suhteellisen hyvin.

Talous on tiukkaa. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.

Saatavien ja maksurästien perintä hoidetaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomautuksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle. Vuosittainen saatavien määrä on korkea ja rasittaa kassavirtaa liian paljon.

Rääkkylän kunnan kanssa on edelleen neuvoteltu kunnan alueelle rakennetuista liittymistä Vahalahdessa. Kunnan omistamalle alueelle Vahalahteen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen.

Arvio kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään Pyhäselän vesiosuuskunnan toimijoiden kanssa, joka vuoden 2020 huhtikuun alussa muuttuu Joensuun Vedeksi.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös neuvoteltu, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vahalahden tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan OSUUSKUNTAKOKOUS pidetään Niemisen urheilutalolla 10.7.2020 klo 19.00 (Hammaslahdentie 1126).

  • Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
  • Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen muuttamista koskien hallituksen jäsenien lukumäärää.

Tervetuloa!

Hallitus