Toimintakertomukset

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2020 oli 30. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenistä puhtaan veden asiakkaita on 227, puhtaan ja jäteveden asiakkaita 62 ja pelkän jäteveden 4 asiakasta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.

Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus

Erkki Pykäläinen pj., Kalervo Räsänen, Martti Tolvanen varapj., Jukka Kinnunen, Reijo Karvinen, Jyrki Hirvonen ja Seppo Kolehmainen siht.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joen Tilintarkastajat Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 7 kertaa ja osuuskuntakokous pidettiin 10.7.2020 ja kokoukseen osallistui 12 jäsentä.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2020 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2020, lähinnä vesilinjaston vuotoja ja jätevesipumppujen uusintoja.

Uusia vesiliittymiä neljä ja yksi jätevesiliittymä.

Talous ja investoinnit

Osuuskunnan liiketoiminnan liikevaihto oli 124 967 € ja liittymämaksut 12 700 euroa, jotka olivat 10 000 € enemmän, kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu johtui suurelta osin osuuskunnan jäsenelle rakennetun pitkän vesilinjan rakentamisesta. Toiminnan tulos oli 43 983 € plussalla ja poistojen jälkeen 15 543 € plussalla, sisältäen liittymämaksuja 12 700 €. Investointilainoja on pystytty lyhentämään suunnitelmien mukaisesti, eli n. 19 000 eurolla.

Talous on saatu tasaantumaan. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.
Saatavien ja maksurästien perintä hoidetaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomautuksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle. Vuosittainen saatavien määrä on korkea ja rasittaa kassavirtaa liian paljon.

Rääkkylän kunnan kanssa on edelleen neuvoteltu kunnan alueelle rakennetuista liittymistä Vahalahdessa. Kunnan omistamalle alueelle Vahalahteen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen.

Arvioita kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään Joensuun Veden ja muiden toimijoiden kansa.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös neuvoteltu, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vahalahden tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2019 oli 29. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenistä puhtaan veden asiakkaita on 223, puhtaan ja jäteveden asiakkaita 60 ja pelkän jäteveden 5 asiakasta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.

Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus

Erkki Pykäläinen pj., Kalervo Räsänen varapj., Martti Tolvanen, Jukka Kinnunen, Antti Malinen ja Seppo Kolehmainen. Varajäseninä Jyrki Hirvonen ja Anja Raatikainen siht. Kuluneen vuodenaikana hallituksesta erosi Antti Malinen ja Jyrki Hirvonen, henkilökohtaisiin syihin vedoten. Anja Raatikainen erosi loppuvuodesta hallituksesta, mutta jatkoi sihteerinä vuoden loppuun, paikkakunnalta muuton takia.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joensuun tilintarkastus Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä 8 kertaa ja osuuskuntakokous pidettiin 28.4.2019 ja kokoukseen osallistui 9 jäsentä.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2019 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2019 edellistä vuotta vähemmän.

Talous ja investoinnit

Osuuskunnan liiketoiminnan liikevaihto oli 81 600 € ja liittymämaksut 2 700 euroa, jotka olivat 10 000 € vähemmän, kuin edellisenä vuonna. Toiminnan tulos oli 31 675 € plussalla, mutta poistojen jälkeen 5 620 euroa tappiolla. Investointilainoja on pystytty lyhentämään suunnitelmien mukaisesti, eli n. 15 000 eurolla.

Kahden vuoden investoinnit, varavoimala ja kaksi mittarikaivoa rasittavat kassaa, mutta kaikesta on selvitty suhteellisen hyvin.

Talous on tiukkaa. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.

Saatavien ja maksurästien perintä hoidetaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomautuksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle. Vuosittainen saatavien määrä on korkea ja rasittaa kassavirtaa liian paljon.

Rääkkylän kunnan kanssa on edelleen neuvoteltu kunnan alueelle rakennetuista liittymistä Vahalahdessa. Kunnan omistamalle alueelle Vahalahteen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen.

Arvio kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään Pyhäselän vesiosuuskunnan toimijoiden kanssa, joka vuoden 2020 huhtikuun alussa muuttuu Joensuun Vedeksi.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös neuvoteltu, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vahalahden tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2018 oli 26. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenistä puhtaan veden asiakkaita on 224, puhtaan ja jäteveden asiakkaita 59 ja pelkän jäteveden viisi asiakasta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.

Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus

Erkki Pykäläinen, pj, Kalervo Räsänen, varapj, Martti Tolvanen, Jukka Kinnunen, Kalevi Harinen (Rääkkylän kunnan edustaja), Antti Malinen ja Seppo Kolehmainen. Varajäseninä Jyrki Hirvonen ja Anja Raatikainen, siht.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joensuun tilintarkastus Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 10 kertaa ja osuuskuntakokous pidettiin 4.5.2018.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2018 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2018 edellistä vuotta 2017 vähemmän.

Pyhäselän veden myynti oli 8511 m3.

Puhtaan veden myynti oman vesiosuuskunnan asiakkaille 31 566 m3, puhdasta vettä pumpattu verkostoon 48 862 m3.

Jätevettä on laskutettu yhteensä 3681 m3.

Pumpatun ja laskutetun veden määrässä on suuri ero ja johtuu vesivuodosta. Sitä ei ole onnistuttu edelleenkään paikantamaan.

Talous ja investoinnit

Osuuskunnan liikevaihto oli kokonaisuudessaan runsaat 92 000 euroa. Toiminnan tulos oli 752 euroa tappiollinen. Investointilainoja on pystytty lyhentämään suunnitelmien mukaisesti.

Talous on tiukkaa. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.

Saatavien ja maksurästien perintää pyritään tehostamaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomauksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle. Vuosittainen saatavien määrä on korkea ja rasittaa taloutta huomattavasti.

Rääkkylän kunnan kanssa on edelleen neuvoteltu kunnan omistamille tonteille rakennetuista liittymistä Vuoniemessä. Näille tonteille Vuoniemeen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen.

Laitteiston uusinnasta ja investoinneista mainittakoon varavoimalaitteen hankinta, samoin sille tarvittava rakennus. Hankkeeseen on saatu ely-keskuksen avustus.

Arvioita kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään entisen Pyhäselän vesiosuuskunnan toimijoiden kanssa.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös neuvoteltu, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vuoniemen tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Valtiovallan toimenpiteistä, jotka koskevat myös vesiosuuskuntaa, mainittakoon tietosuoja-asetus. Se astui voimaan 25.5.2018. Vesiosuuskunta on toiminnassaan ottanut asetuksen huomioon. Jätevesien käsittely on myös pitkään ollut eduskunnassa käsittelyn ja lain muutosten alla. Oman kunnan sivustolta voi tarkastaa ohjeet jätevesien käsittelystä ja määräyksistä.

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2017 oli 25. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenmäärä on 221 ja näistä puhtaan veden asiakkaita on 161. Lisäystä edelliseen vuoteen on yksi asiakas. Puhtaan ja jäteveden asiakkaita on 57 ja lisäystä jäteveden käyttäjiksi kaksi asiakasta. Pelkästään jäteveden asiakkaita on viisi taloutta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.
Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Laskutusjaksoa muutettiin kirjanpidollisista syistä. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2017 aikana uusittiin liittymis- ja käyttösopimukset. Ne on päivitetty verkkosivulle.

Hallitus

Erkki Pykäläinen, pj, Jyrki Hirvonen, Matti Sallanen, Kalervo Räsänen, Martti Tolvanen, Jukka Kinnunen, Kalevi Harinen (Rääkkylän kunnan edustaja). Varajäseninä Antti Malinen ja Anja Raatikainen, siht.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joensuun tilintarkastus Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 10 kertaa ja yleinen kokous pidettiin 19.5.2017. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä , kolmelta jäseneltä oli valtakirja.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2017 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2017 tavallista enemmän.

Edellisenä vuonna 2016 rakennettiin siirtoviemäri ja yhdysvesijohto Nivaan. Toiminta käynnistyi vuoden 2016 lopulla ja vuoden 2017 alkupuolella oli ongelmaa lähinnä puhtaan veden toimituksessa, johtuen maasto-ongelmista. Sopimus veden myynnistä tehtiin Pyhäselän vesiosuuskunnan kanssa. Sittemmin vesiosuuskunta on yhdistynyt Joensuun Veden kanssa. Vettä myytiin Nivaan hieman alle 9000 m3. Kaikkiaan puhdasta vettä on toimitettu asiakkaille n. 37 000 m3.

Talous ja investoinnit

Laitteiston uusinnasta ja investoinneista mainittakoon UV-laite vedenottamolla. Se mahdollistaa veden desinfioinnin. Hankintahinta n. 4000 euroa.

Talous on tiukkaa. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.

Vuoden 2017 tulos oli tappiollinen. Tappion määrää lisää osa saatavien siirtämisestä luottotappioksi.

Saatavien ja maksurästien perintä hoidetaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomauksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle.

Kunnan omistamalle alueelle Vahalahteen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen. Kyseisen kohteen rakentaminen rasittaa taloutta kohtuuttomasti.

Arvioita kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään entisen Pyhäselän vesiosuuskunnan toimijoiden kanssa.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös oltu yhteydessä, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vahalahden tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Myös valtiovallan toimenpiteillä on vaikutusta vesiosuuskunnan toimintaan. Huhtikuussa 2017 astui voimaan asetus, jolla haja-asutusalueiden jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä kohtuullistettiin. Tällä asetuksella tuli liennytyksiä ennen vuotta 2004 rakennetuille kiinteistöille. Aikaisemmin asetettu määräaika kunnostaa jätevesijärjestelmä jää voimaan ainoastaan vesistön tai pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille.

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2016 oli 24. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunnan jäsenmäärä on 220 ja näistä puhtaan veden asiakkaita on 160, puhtaan ja jäteveden asiakkaita 55 ja pelkästään jäteveden asiakkaita 5 taloutta. Uusia jäseniä vuonna 2016 tuli kaksi taloutta.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä.

Hallitus

Erkki Pykäläinen, pj, Jyrki Hirvonen, Matti Sallanen, Kalervo Räsänen, Martti Tolvanen, Jukka Kinnunen, Kalevi Harinen (Rääkkylän kunnan edustaja). Varajäseninä Antti Malinen ja Anja Raatikainen, siht.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joensuun tilintarkastus Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä 14 kertaa ja yleinen kokous pidettiin 19.5.2016.

Toiminta

Vuosi oli toiminnallisesti merkittävä, koska rakennettiin siirtoviemäri ja yhdysvesijohto Nivaan. Kohteen urakoitsijana toimi Palvelukoneet Sairanen Oy. Rakennusvalvonnan hoiti Antti Malinen. Siirtoviemärin kautta johdetaan jätevedet Joensuuhun Kuhasalon puhdistamolle ja yhdysvesijohdon kautta puhdasta vettä myydään Pyhäselän vesiosuuskunnalle. Jätevesien johtaminen Nivan kautta Kuhasaloon alkoi syyskuussa ja veden toimitus Nivaan alkoi joulukuussa. Entinen jäteveden puhdistamo myytiin Lieksan Kristilliselle Kansanopistolle asennettuna toimintakuntoon.

Siirtoviemäri mahdollistaa jäteveden puolelta toiminnan luotettavuuden sekä vähentää huoltokustannuksia ja puhtaan veden myynti on tulolähde vesiosuuskunnalle.

Talous

Rakennushankkeen kustannukset olivat 135 000 euroa, johon saatiin Ely-keskukselta avustusta 59 000 euroa ja jätepuhdistamon myynnistä saatiin 10 000 euron nettotulo. Investointilainaa jouduttiin ottamaan 50 000 euroa, mutta kuitenkin entisiä lainoja lyhennettiin 30 000 eurolla.

Talous vaatii tiukkaa sopeuttamista ja jatkossa on tultava toimeen toiminnan tuloilla, koska uusia verkostoon liittyjiä on harvemmassa.