Ajankohtaista

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2018 oli 26. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenistä puhtaan veden asiakkaita on 224, puhtaan ja jäteveden asiakkaita 59 ja pelkän jäteveden viisi asiakasta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.

Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus

Erkki Pykäläinen, pj, Kalervo Räsänen, varapj, Martti Tolvanen, Jukka Kinnunen, Kalevi Harinen (Rääkkylän kunnan edustaja), Antti Malinen ja Seppo Kolehmainen. Varajäseninä Jyrki Hirvonen ja Anja Raatikainen, siht.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joensuun tilintarkastus Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 10 kertaa ja osuuskuntakokous pidettiin 4.5.2018.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2018 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2018 edellistä vuotta 2017 vähemmän.

Pyhäselän veden myynti oli 8511 m3.

Puhtaan veden myynti oman vesiosuuskunnan asiakkaille 31 566 m3, puhdasta vettä pumpattu verkostoon 48 862 m3.

Jätevettä on laskutettu yhteensä 3681 m3.

Pumpatun ja laskutetun veden määrässä on suuri ero ja johtuu vesivuodosta. Sitä ei ole onnistuttu edelleenkään paikantamaan.

Talous ja investoinnit

Osuuskunnan liikevaihto oli kokonaisuudessaan runsaat 92 000 euroa. Toiminnan tulos oli 752 euroa tappiollinen. Investointilainoja on pystytty lyhentämään suunnitelmien mukaisesti.

Talous on tiukkaa. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.

Saatavien ja maksurästien perintää pyritään tehostamaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomauksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle. Vuosittainen saatavien määrä on korkea ja rasittaa taloutta huomattavasti.

Rääkkylän kunnan kanssa on edelleen neuvoteltu kunnan omistamille tonteille rakennetuista liittymistä Vuoniemessä. Näille tonteille Vuoniemeen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen.

Laitteiston uusinnasta ja investoinneista mainittakoon varavoimalaitteen hankinta, samoin sille tarvittava rakennus. Hankkeeseen on saatu ely-keskuksen avustus.

Arvioita kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään entisen Pyhäselän vesiosuuskunnan toimijoiden kanssa.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös neuvoteltu, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vuoniemen tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Valtiovallan toimenpiteistä, jotka koskevat myös vesiosuuskuntaa, mainittakoon tietosuoja-asetus. Se astui voimaan 25.5.2018. Vesiosuuskunta on toiminnassaan ottanut asetuksen huomioon. Jätevesien käsittely on myös pitkään ollut eduskunnassa käsittelyn ja lain muutosten alla. Oman kunnan sivustolta voi tarkastaa ohjeet jätevesien käsittelystä ja määräyksistä.

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidetään pe 26.4.2019 klo 19 Niemisen entisellä postilla, osoite Hammaslahdentie 1055.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Hallitus

Vesimittarin lukema ilmoitetaan kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuun lopussa. Myös kerran vuodessa laskutettavat asiakkaat ilmoittavat lukeman marraskuun lopussa.

Vesiosuuskunnan hallitus

Vesihuoltotöistä johtuen saattaa veden toimituksessa olla lyhyitä katkoja.

Yleistä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja kulunut vuosi 2017 oli 25. toimintavuosi. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan jäsenmäärä on 221 ja näistä puhtaan veden asiakkaita on 161. Lisäystä edelliseen vuoteen on yksi asiakas. Puhtaan ja jäteveden asiakkaita on 57 ja lisäystä jäteveden käyttäjiksi kaksi asiakasta. Pelkästään jäteveden asiakkaita on viisi taloutta.

Toiminta-alue käsittää Niemisen ja Sintsin alueet. Vettä toimitetaan myös Pyhäselän Nivaan.

Veden laadun tarkastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy säännöllisesti ja laatu on ollut hyvä. Vesitutkimusten tulokset päivitetään verkkosivulle.

Hinnat ja muut tiedotukset ilmoitetaan verkkosivustolla. Poikkeuksena osuuskuntakokous, josta ilmoitus julkaistaan myös sanomalehti Karjalaisessa.
Laskutus on kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Laskutusjaksoa muutettiin kirjanpidollisista syistä. Jäsen ilmoittaa vesilukeman touko- ja marraskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2017 aikana uusittiin liittymis- ja käyttösopimukset. Ne on päivitetty verkkosivulle.

Hallitus

Erkki Pykäläinen, pj, Jyrki Hirvonen, Matti Sallanen, Kalervo Räsänen, Martti Tolvanen, Jukka Kinnunen, Kalevi Harinen (Rääkkylän kunnan edustaja). Varajäseninä Antti Malinen ja Anja Raatikainen, siht.

Muut toimintaan liittyvät tahot ovat: Kirjanpitäjä on Ilpo Pitkänen Rääkkylän Maataloustilit Ky:stä. Tilintarkastus on Joensuun tilintarkastus Oy:n toimesta hoidettu. Vesilaitoksen hoitajana toimii Seppo Kolehmainen ja varalla Pauli Konttinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 10 kertaa ja yleinen kokous pidettiin 19.5.2017. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä , kolmelta jäseneltä oli valtakirja.

Osuuskunnan kokouspaikaksi on vuokrattu Niemisen entisen postin tila.

Toiminta

Suuria rakennushankkeita ei vuonna 2017 ollut. Verkoston korjauksia oli vuonna 2017 tavallista enemmän.

Edellisenä vuonna 2016 rakennettiin siirtoviemäri ja yhdysvesijohto Nivaan. Toiminta käynnistyi vuoden 2016 lopulla ja vuoden 2017 alkupuolella oli ongelmaa lähinnä puhtaan veden toimituksessa, johtuen maasto-ongelmista. Sopimus veden myynnistä tehtiin Pyhäselän vesiosuuskunnan kanssa. Sittemmin vesiosuuskunta on yhdistynyt Joensuun Veden kanssa. Vettä myytiin Nivaan hieman alle 9000 m3. Kaikkiaan puhdasta vettä on toimitettu asiakkaille n. 37 000 m3.

Talous ja investoinnit

Laitteiston uusinnasta ja investoinneista mainittakoon UV-laite vedenottamolla. Se mahdollistaa veden desinfioinnin. Hankintahinta n. 4000 euroa.

Talous on tiukkaa. Veden myynnistä Nivaan saadaan lisätuloja. Toisaalta jätevesien pumppaaminen Kuhasaloon maksaa, mutta se on toiminnan kannalta huolettomampaa.

Vuoden 2017 tulos oli tappiollinen. Tappion määrää lisää osa saatavien siirtämisestä luottotappioksi.

Saatavien ja maksurästien perintä hoidetaan siten, että asiakas saa maksamattoman laskun jälkeen yhden huomauksen ja sitten laskutus siirtyy perintätoimistolle.

Kunnan omistamalle alueelle Vahalahteen on rakennettu vesiosuuskunnan kustannuksella vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi, mutta näitä liittymiä ei kunta ole maksanut, vaikka ne kuuluvat kiinteistön omistajan vastuuseen perusmaksuineen. Kyseisen kohteen rakentaminen rasittaa taloutta kohtuuttomasti.

Arvioita kuluneesta vuodesta

Yhteistyötä tehdään entisen Pyhäselän vesiosuuskunnan toimijoiden kanssa.

Rääkkylän kunnan kanssa on myös oltu yhteydessä, jotta kunta tehostaisi tonttimyyntiä Vahalahden tonteista. Vesiosuuskunnalla on kyseisellä alueella rakennettuja vesiliittymiä 20 kpl.

Vesiosuuskunnan toiminta on merkityksellistä. Oma vedenottamo takaa toimintavarmuuden. Jäteveden pumppaus Kuhasaloon on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Myös valtiovallan toimenpiteillä on vaikutusta vesiosuuskunnan toimintaan. Huhtikuussa 2017 astui voimaan asetus, jolla haja-asutusalueiden jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä kohtuullistettiin. Tällä asetuksella tuli liennytyksiä ennen vuotta 2004 rakennetuille kiinteistöille. Aikaisemmin asetettu määräaika kunnostaa jätevesijärjestelmä jää voimaan ainoastaan vesistön tai pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille.

4.5.2018 pidetty osuuskuntakokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:

  • Simo Seppo Antero Kolehmainen (uusi)
  • Antti Malinen (uusi)
  • Erkki Pykäläinen
  • Jukka Kinnunen
  • Martti Tolvanen
  • Kalervo Räsänen
  • Kalevi Harinen (kunnan edustaja)

Varajäseniksi valittiin Jyrki Hirvonen ja Anja Raatikainen.

Hallitus on 17.5.2018 pidetyssä kokouksessa valinnut puheenjohtajaksi seuraavaksi toimikaudeksi Erkki Pykäläisen, varapuheenjohtajaksi Kalervo Räsäsen ja sihteeriksi Anja Raatikaisen.